logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel - kontingenčné tabuľky - základy

Počítačový kurz Excel – kontingenčné tabuľky – základy oboznámi jeho účastníkov so základnými princípmi práce s kontingenčnou tabuľkou, t.j. ako si korektne pripraviť spracovávané údaje, vytvoriť a používať jednoduché kontingenčné tabuľky, údaje v nich podľa potreby formátovať, správne zoskupovať, filtrovať i selektovať.
Spracovávané údaje sa tiež účastníci kurzu naučia prezentovať v grafickej podobe prostredníctvom kontingenčných grafov.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2019
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 94,80 € 1 x 8 vh FM 82,80 € 11.07. 28.06. objednať
Žilina 107,99 € 1 x 8 vh FM 94,49 € 16.07. 28.06. objednať
Košice 132,00 €
1 x 8 vh
FM
115,50 €
01.07.
21.06. objednať
Bratislava 107,99 € 1 x 8 vh FM 94,49 € 01.07. 21.06. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií (1. polrok 2019): 
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 1 deň/8 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Na počítačovom kurze Excel - kontingenčné tabuľky - základy Vás naučíme porozumieť zakladným princípom práce s kontingenčnými tabuľkami.
    
  • Spoznáte možnosti využitia týchto tabuliek pri analýzach týchto súborov.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel - kontingenčné tabuľky - základy je určený pre mierne pokročilých používateľov Excelu, ktorí ktorí sa stretávajú s požiadavkou spracovávať veľké množstvo údajov v Exceli, a chcú preto získať znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • PRÍPRAVA ÚDAJOV V HÁRKU K ANALÝZE
  • Základné vysvetlenie princípu kontingenčných tabuliek
  • Kontrola formátu údajov a dátového typu
  • Výhody tabuľky Excelu ako zdroja údajov
  • VYTVORENIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY Z ÚDAJOV V JEDNOM HÁRKU
  • Zoznam polí kontingenčnej tabuľky
  • Pridanie polí do kontingenčnej tabuľky
  • Význam polí v popisoch a v hodnotách
  • Odstránenie polí z kontingenčnej tabuľky
  • Panel nástrojov Kontingenčná tabuľka
  • PRÁCA S KONTINGENČNOU TABUĽKOU
  • Zmena názvu kontingenčnej tabuľky
  • Presun a kopírovanie
  • Zmazanie kontingenčnej tabuľky
  • Aktualizácia údajov
  • Zmena zdrojových údajov
  • FUNKCIE PRE KONTINGENČNÉ TABUĽKY
  • Práca s poľami v dátovej oblasti
  • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
  • Zmena funkcie súhrnu - „zhrnúť ako ...“
  • Výpočet v riadku „celkový súčet“
  • Zmena zobrazenia výpočtu „% z celku“
  • VYTVÁRANIE SÚHRNOV S VIACERÝMI PREMENNÝMI
  • Premenovanie polí a položiek
  • Zmena typu súhrnov
  • Zobrazovanie celkových súčtov a medzisúčtov - analýza podrobností
  • Skrytie a zobrazenie údajov
  • Vytváranie intervalových kategórií pre časové údaje - zoskupovanie
  • FORMÁTOVANIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY
  • Rozloženie kontingenčnej tabuľky
  • Automatické a ručné formátovanie kontingenčnej tabuľky
  • Nastavenie východiskového formátu kontingenčných tabuliek
  • Nastavenie numerického formátu výsledkov
  • ZORAĎOVANIE A FILTROVANIE ÚDAJOV V KONTINGENČNÝCH TABUĽKÁCH
  • Abecedné zoraďovanie podľa popisov
  • Zoradenie podľa hodnôt
  • Filtrovanie na základe popisov
  • Filtrovanie na základe hodnôt: porovnanie k hodnote, prvých 10 položiek
  • Požitie stany filtra a rýchleho filtra
  • KONTINGENČNÉ GRAFY V EXCELI
  • Vytvorenie kontingenčného grafu nad existujúcou tabuľkou
  • Vytvorenie kontingenčného grafu z údajov
  • Panel nástrojov Kontingenčný graf
  • Výber typu grafu
  • Zmena umiestnenia grafu
  • Okno so zoznamom polí
  • Základné úpravy a formátovanie grafu
  • Zmena rozloženia polí v kont. grafoch
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú mierne pokročilé znalosti práce s programom MS Excel a to na úrovní tém kurzu Excel mierne pokročilý, prípadne zrovnateľné znalosti získané praxou.
   Požadované nie sú žiadne doterajšie skúsenosti s prácou s kontingenčnými tabuľkami.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel - kontingenčné tabuľky - základy zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý bude účastníkom školenia odovzdaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Excel kontingenčné tabuľky pre začiatočníkov je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre, príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 

www.ivit.sk > kurzy MS Excel > kurz Excel - makrá pre užívateľov

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
79,00 €
94,80 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

79,00 €
94,80 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Excel - kontingenčné tabuľky - základy
Verejný kurz79,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 2. polrok 2018

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../