logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Adobe InDesign - základy

Počítačový kurz Adobe InDesign – základy oboznámi jeho účastníkov s prostredím profesionálneho grafického softvéru, s jeho nástrojmi a princípmi práce pre spracovanie materiálov určených pre tlač (letáky, vizitky, prospekty, katalógy a iné publikácie) a web.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2022
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
podľa
záujmu
od 09:00
do 15:00
12 vh
(2 x 6 vh)
252,00 € -
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

  • Termíny verejných prezenčných i online školení
    • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
      ► IT kurzy v Nitre >>>

      ► IT kurzy Adobe v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach >>>


       
    • online kurzy vedené lektorom naživo:
      verejné online kurzy >>>

       
  • OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
    • Popis prostredia aplikácie Adobe InDesign, základné funkcie softvéru, popis pracovnej plochy a nástrojov
       
    • Nastavenie Správy farieb
    • Práca s farbou, porovnanie medzi farebnými modelmi RGB a CMYK, panel Farby, nastavenie pre CMYK, miešanie farieb a ich aplikácia na výplň a ťah, panel Vzorník, pridávanie farebných vzoriek a ich aplikácia na výplň a ťah
       
    • Práca s textom - nástroj Text, tvorba textových rámčekov, vkladanie textu, voľba písem, formátovanie znakov a textových blokov (odstavce), import zástupného textu, import textu z Wordu, zreťazenie textu a jeho rozpojenie, odstavcové a znakové štýly, mriežka
       
    • Číslovanie stránok (paginácia)
    • Panel Stránky, vytváranie vzorov, ich nastavenie a aplikácia na stránky dokumentu
       
    • Pravítka a vodidlá, globálne a lokálne nastavenie jednotiek, tvorba mriežky
       
    • Posun zobrazenej plochy, nástroj Ručička a jeho rýchla aktivácia
    • Zoomovanie, rôzne spôsoby približovania
    • Režimy zobrazenia pracovnej plochy
    • Vytvorenie nového dokumentu, rozvrhnutie stránky, ukladanie
    • Nastavenie hrúbky ťahu, typy ťahov a ich aplikácia
    • Práca s grafikou: kreslenie objektov cez nástroj Obdĺžnik, Elipsa, Mnohouholník, kreslenie čiar - nástroj Čiara
       
    • Transformácia objektov, zmena parametrov, otáčanie, kopírovanie
       
    • Import rastrových fotografií do dokumentu, tvorba zástupných rámčekov pre importované fotografie, práca so zástupným rámčekom a jeho obsahom
       
    • Obtekanie textu okolo obrázka
    • Predtlačová príprava podkladov: kontrola dokumentu pred výstupom, kontrola vložených obrázkov, náhľad výťažkov pri separácii farieb a limit natlačenej farby
       
    • Finálny výstup a export: digitálna tlač dokumentu, zbalenie dokumentu do súboru na export pre ofsetovú tlač, vytvorenie súboru PDF pre korektúry, vytvorenie súboru PDF pre internet
       
    • Praktické príklady – tvorba časopisu, brožúry
  • Parametre školenia
    • rozsah prezenčného školenia: 2 dni / 12 vh 
      » štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
         (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 60 min. obed)
      » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

       
    • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
      » pridávame 2 hod. navyše a zdarma 
      » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

       
    • parametre firemného školenia 
      » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
       
  • Čo Vás na kurze naučíme
    • na počítačovom kurze Adobe InDesign  - základy spoznáte prostredie aplikácie Adobe InDesign a jej nástrojov,
       
    • naučíte sa zalamovať texty do strán, vytvárať materiály určené pre tlač (letáky, vizitky, prospekty, katalógy a iné publikácie) a web,
       
    • na praktických príkladoch spoznáte, ako vytvárať časopis, brožúru.
       
  • Pre koho je IT kurz určený
    • IT kurz Adobe InDesign - základy je určený predovšetkým pre tieto cieľové skupiny: počítačoví grafici, grafickí dizajnéri, zalamovači, DTP operátori (grafická a technická príprava do tlače), spisovatelia, výtvarníci, nakladatelia, reklama a grafický dizajn, reklamné grafické štúdiá a agentúry, polygrafický a vydavateľský priemysel, inzertné noviny, časopisy, tlačiarne, digitálna tlač a kopírovacie služby, oddelenia reklamnej propagácie a marketingupre všetkých, ktorí potrebujú aktívne pracovať s rastrovou grafikou a nájsť uplatnenie v oblasti marketingu, reklamy, propagácie.  
       
  • Požadované vstupné vedomosti
    • Požadované sú všeobecné počítačové znalosti práce s počítačom. Ovládanie práce s klávesnicou, myškou, činnosti spojené s operačným systémom MS Windows - základy a MS Word
       
  • Čo zahŕňa cena kurzu
    • Cena kurzu zahŕňa:

      Občerstvenie
      V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

      Certifikát
      Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
      Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
      IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

      Sadu neriešených príkladov
      V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
      Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

      Študijný materiál
      Študijný materiál spoločnosti IVIT nie je súčasťou školenia.  

       
  • Technické zabezpečenie školenia
    • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
      (prezenčná výučba): 

      » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

       
    • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
      » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

      » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

       
    • online školenie pre firmy i jednotlivcov
      » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

      » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Access, Excel, Word a pod.).  

      » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

       
  • Možné formy realizácie školenia
    • Kurz je možné zrealizovať viacerými formami:

      Verejné školenie: 
      » vo vopred stanovenom termíne a čase,
      » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
      » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
      príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

      Uzavreté firemné školenie:   
      » v priestoroch firemných zákazníkov,
      » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
      » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
      » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
      » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

      Individuálne školenie:

      » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
       
  • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
    • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

      Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

      >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
       
contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
210,00 €
252,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

210,00 €
252,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. individuálny kurz

12 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

  • 1 lektor / 1 účastník
     

  • cena od 40,00 €/vh bez DPH
     

  • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
     

  • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Adobe InDesign - základy
Verejný kurz210,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../