logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

AutoCAD - pokročilé techniky 2D modelovania (online)

Cieľom kurzu AutoCAD pokročilý je naučiť absolventov pokročilým technikám práce v prostredí programu AutoCAD a tiež prehĺbiť ich už nadobudnuté vedomosti, aby boli schopní samostatne pracovať na pozícii dizajnéra v technických oblastiach s 2D ako aj 3D grafikou.
Tento modul umožňuje absolventom samostatnú profesionálnu prácu so softvérom AutoCAD na vysokej úrovni a je excelentný základ pre ďalšie nadstavby spoločnosti Autodesk.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2022
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
ONLINE
(s lektorom naživo)
podľa
záujmu
od 09:00
do 15:45
14 vh
(2 x 7 vh)
282,00 € -
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD. Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny prezenčných i online live školení
  • prezenčné verejné školenia:
   ► verejné IT kurzy v Nitre (2022) >>>
   ► verejné IT kurzy v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (2022) >>>


    
  • živé online kurzy vedené lektorom:
   verejné online kurzy AutoCAD >>>

    
 • OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
  • PRECVIČENIE ZÁKLADNÝCH VEDOMOSTÍ (PRÍKLADY)
  • Orientovanie sa vo výkrese
  • Príkazy na kreslenie
  • Príkazy na úpravu nakreslených čiar a objektov
  • Voľba pri vytváraní výberu upravovaných objektov
  • Príkazový riadok – vyberanie z podpríkazov a nastavení
  • Podporné funkcie pri kreslení Snap mode / Object Snap, Osnap settings, Object snap tracking, Ortho mode / Polar tracking
    
  • POKROČILÁ PRÁCA S HLADINAMI
  • Práca s hladinami - opakovanie
  • Oddelenie hladín pomocou filtrov
  • Stavy hladín Layer Manager
  • Pokročilé príkazy na prácu s hladinami
  • PRÍKLADY: VYTVÁRANIE BLOKOV
  • Ako fungujú bloky a používanie na výkrese
  • Čo sú bloky vo výkrese
  • Tvorba nových blokov pomocou príkazov Insert Block, Make Block
    
  • Vysvetlenie jednotlivých príkazov na vytváranie bloku ( BEdit, Block Editor, Block In-place Editing)
    
  • PRÍKLADY: REFERENCIE, VLOŽENÉ SÚBORY
  • Vkladanie, nastavenie a umiestňovanie referencií do výkresu
  • External References – spravovanie referencií vo výkrese
  • POPIS JEDNOTLIVÝCH POKROČILÝCH NASTAVENÍ
  • Text štýl, Dimension štýl a Multileader štýl
  • HLADINY V POHĽADOCH
  • Rozdiel pri práci v modelspace a paperspace
  • Vytvorenie nového Layout-u
  • Page Setup – Nastavenia stránky v Layout-e
  • Tvorba a úprava výrezu – Viewport
  • Zásady kreslenia v Layoute
  • Annotation scaling – využitie poznámkového štýlu
  • Zmena zobrazenia hladín vo výrezoch
  • Tlač z nastavených pohľadov
  • ROZMNOŽOVANIE OBJEKTOV NA VÝKRESE
  • Funkcie Polar Array alebo Rectangular Array
  • ZJEDNODUŠENIE PRÁCE S PROGRAMOM AUTOCAD
  • Funkcia „Quick Select“
  • Prenesenie nastavení medzi súbormi
  • Design Center
  • Template – šablóna
  • Vkladanie a vytváranie vlastných šrafovacích vzorov a druhov čiar
    
  • Ostatné zaujímavé príkazy a funkcie
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 2 dni / 12 vh 
   » štandardný čas výučby: od 09:00 do 15:00 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 60min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » pridávame 2 hod. navyše a zdarma 
   » akciový rozsah online školenia 14 vh (platí pre verejné live online školenia realizované do 31.12.2021)
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze AutoCAD - pokročilé techniky 2D modelovania, ktorého cieľom je, aby absolvent dokonale ovládol prácu v prostredí AutoCAD s dôrazom na 3D grafiku, Vás naučíme:

   » využívať ďalšie možnosti programu AutoCAD, ktoré sú
      nevyhnutné pre efektívnu prácu v ňom

    
   » princípy kótovaníia šrafovania a používania blokov 
    
   » akým spôsobom môže viacero užívateľov pracovať na jednom
      výkrese,

   » dozviete sa, čo je to modelový a výkresový priestor,

   » ako si upraviť panely nástrojov, definovať vlastné typy čiar...

   » a získate ďalšie užitočné rady
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz AutoCAD - pokročilé techniky 2D modelovania je určený pre bežných užívateľov programu AutoCAD, ktorí potrebujú spoznať pokročilé nástroje tohto programu a osvojiť si pokročilé techniky a princípy práce v ňom. 
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Pre tento kurz sú od účastníkov vyžadované základné počítačové znalosti a nutnosť predošlého absolvovania kurzu AutoCAD – základy, prípadne zodpovedajúce užívateľské znalosti na tejto základnej úrovni.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT nie je súčasťou kurzu.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať.  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • IT kurz je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
10
0,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 0,00 €
235,00 €
282,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

14 h. intenzívny kurz

235,00 €
282,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

14 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

235,00 €
282,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

14 h. individuálny kurz

14 h. uzavretý firemný kurz

ŽIVÉ VEREJNÉ ONLINE ŠKOLENIA

 • pridávame 2 vyučovacie hodiny navyše a zadarmo

 • do konca roka s 20% zľavou z ceny prezenčného školenia

 • online školenie absolvujete z pohodlia domova či kancelárie

 • školenie je interaktívne – lektor obratom zodpovie Vaše otázky


ONLINE KURZ aj INDIVIDUÁLNE 

 • 1 lektor / 1 účastník

 • cena od 45,00 €/vh bez DPH

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia

Porovnanie cien:

AutoCAD - pokročilé techniky 2D modelovania (online)
Last minute235,00 €+ viac
Verejný kurz235,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../