logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel - mierne pokročilý

Počítačový kurz Excel - mierne pokročilý oboznámi účastníkov s pokročilými princípmi práce so vzorcami a funkciami, s pokročilým formátovaním a úpravami tabuliek a grafov a tiež s databázami v Exceli.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Čas
realizácie
Objednať
ON-LINE 83,99 € 2 x 4 vh on-line 73,49 € 12. - 13.11. 09:00-12:15 objednať
Nitra 83,99 € 1 x 8 vh FM - - - objednať
Žilina 119,99 € 1 x 8 vh FM - - - objednať
Košice 132,00 €
1 x 8 vh
FM
-
-
-
objednať
Bratislava 119,99 € 1 x 8 vh FM -
-
-
objednať
FIREMNÉ
u zákazníka
...
dohodou
... ...
dohodou
-
objednať

INFORMÁCIE O REALIZÁCIÍ POČÍTAČOVÝCH ŠKOLENÍ V AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ:

» Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme boli nútení dočasne pozastaviť realizáciu všetkých verejných školení !
Nové termíny verejných školení zverejníme hneď, ako to situácia opäť dovolí.

» Aj naďalej však realizujeme UZATVORENÉ FIREMNÉ ŠKOLENIA v priestoroch zákazníkov za prísneho dodržania epidemiologických opatrení:

    • malé - bezpečné skupiny s počtom 5 účastníkov + 1 lektor
    • dezinfekcia rúk a rúška sú povinné
    • predpísané 2 m rozostupy medzi účastníkmi ...           

» V aktuálnej situácii sme pre Vás pripavili aj množstvo interaktívnych ON-LINE školení s lektorom naživo, ktoré môžete absolvovať v rámci verejných skupín alebo tiež ako uzatvorené firemné školenia pre zamestnancov svojej spoločnosti:

    • uzatvorené firemné online školenia >>>
    • verejné /otvorené/ on-line školenia pre firmy i jednotlivcov >>>

V Nitre dňa 16.10.2020


» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 1 deň / 8 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci počítačového kurzu Excel - mierne pokročilý spoznajú ďalšie možnosti úprav pracovného prostredia programu Excel. Na množstve praktických príkladoch si precvičia pokročilé princípy práce so vzorcami a funkciami, získajú vedomosti o pokročilých možnostiach formátovania a úprav tabuliek, osvoja si tiež princípy práce s databázami a oboznámia sa s pokročilejšími možnosťami úprav grafov.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel mierne pokročilý je určený pre užívateľov so základnými znalosťami práce v programe Excel, ktorí si chcú svoje vedomosti prehĺbiť, spoznať pokročilé nástroje tohto programu a vedieť Excel pre svoju každodennú prax efektívnejšie využívať.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA
  • Úprava panelu s nástrojmi Rýchly prístup
  • Práca s lupou
  • Správa hárkov v zošite
  • Práca s viacerými oknami (nové okno, usporiadanie okien, rozdelenie okna)
    
  • MOŽNOSŤ KOPÍROVANIA A VOĽBA PRILEPIŤ ŚPECIÁLNE
  • Ako nadefinovať vlastnú postupnosť
  • Využitie voľby Prilepiť špeciálne na vykonanie matematických operácii (sčítanie, násobenie a pod.) a transponovanie tabuliek
    
  • VZORCE A FUNKCIE
  • Relatívne, absolútne a kombinované odkazovanie v Exceli (fixácia buniek – F4, $)
    
  • Najčastejšie chyby pri práci so vzorcami a ukážky ich riešení
  • Kopírovanie vzorcov a možnosti ich vkladania
  • Využitie štandardných funkcií v praxi (SUM, COUNT, AVERAGE, MIN a MAX)
    
  • Prehľad a príklady využitia najčastejšie používaných funkcií (ROUND, TODAY, IF, VLOOKUP)
    
  • Používanie nástroja Rýchla analýza
  • Ochrana vzorcov proti prepisu
    
  • POKROČILEJŠIE FORMÁTOVANIE A ŠTÝLY
  • Kopírovanie formátu buniek
  • Efektívne formátovanie pomocou štýlov
  • Vlastný formát buniek
  • Podmienené formátovanie
    
  • PRÁCA S ROZSIAHLYMI ZÁZNAMAMI V TABUĹKE
  • Pravidlá vytvárania rozsiahlych tabuliek
  • Pravidlá vytvárania tabuliek (vytváranie, vzorce, rýchle filtre)
  • Usporiadanie údajov v tabuľke (viacúrovňové, použitie vlastných zoznamov)
    
  • Filtrovanie údajov (viacúrovňové, podmienka OR alebo AND)
  • Zobrazenie údajov (ukotvenie priečok, zoskupenie údajov, vlastné rozdelenie, rozdelenie okna)
    
  • Vyhľadávanie a nahradenie obsahu v bunke
    
  • GRAFY A DIAGRAMY
  • Úpravy vzhľadu vytvoreného grafu
  • Práca s 3D grafmi, trendy, dvojosí graf,
  • Minigrafy
  • Využitie diagramov a ďalších grafických objektov v Exceli (schémy, obrázky, kreslené tvary)
    
  • TLAČ DOKUMENTU
  • Vytvorenie hlavičky a päty dokumentu
  • Nastavenie oblasti tlače
  • Tlač rozsiahlych tabuliek
    
  • STRUČNÝ PREHĽAD A UKÁŽKY ĎALŠÍCH VYBRANÝCH NÁSTROJOV
    
  • Užitočné nástroje pre prácu s databázou (text na stĺpce, eliminácia duplicít)
    
  • Kontingenčné tabuľky
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú dosiahnuté vedomosti na úrovni kurzu Excel – základy (získané absolvovaním tohto základného kurzu, príp. porovnateľné znalosti získané praxou).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel - mierne pokročilý zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou kurzu Excel - mierne pokročilý je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý bude účastníkom školenia odovzdaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Excel - mierne pokročilý je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre, príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 
www.ivit.sk > kurzy MS Excel > kurz Excel - mierne pokročilý

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
69,99 €
83,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

69,99 €
83,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Excel - mierne pokročilý
Verejný kurz69,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../