logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel - mierne pokročilý

Počítačový kurz Excel - mierne pokročilý oboznámi účastníkov s pokročilými princípmi práce so vzorcami a funkciami, s pokročilým formátovaním a úpravami tabuliek a grafov a tiež s databázami v Exceli.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2021
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
prezenčne
(Nitra, verejný)
08.
október
08:30
15:45
8 vh
(1 x 8 vh)
96,00 € 81,60 €
►►
           
online kurz
(live)
07. - 08.
október
info »»» 9 vh
(2 x 4,5 vh)
96,00 € info »»»
           
U zákazníka
(firemný kurz)
... info »»» ... ... info »»»

Ceny sú uvedené s DPH.


 • O tom - AKO a KDE aktuálne ŠKOLÍME

  • Vzhľadom na turbulentnú situáciu kedy dnes neplatí to čo platilo včera a čo bude zajtra sa dozvieme pravdepodobne už/až dnes večer v televíznych novinách :(, tak rovnako ako mnohé iné vzdelávacie spoločnosti sa aj my tejto situácií prispôsobujeme z týždňa na týždeň, niekedy aj zo dňa na deň...
    
 • PREZENČNE alebo ONLINE?
  • Školenia realizujeme aj naďalej prezenčne a tiež interaktívnou online live formou výučby s lektorom naživo.

   » firemné (uzatvorené) školenia 
   - realizujeme prezenčne v priestoroch zákazníkov po celom Slovensku
   - čoraz viac preferenou formou firemných školení sú už viac ako rok a pol zabehnuté a zákazníkmi overené 
   online školenia vedené lektorom naživo (viď. bližšie info >>>).

   » verejné (otvorené) školenia pre firmy i jednotlivcov
   - aby sme vedeli kedykoľvek flexibilne zareagovať na momentálne časté zmeny, rozhodli sme sa, že do konca roka 2021 ich budeme 
   prezenčnou formou realizovať iba u nás v Nitre 

   - bližšie info o plánovaných termínoch verejných prezenčných školeniach Žiline, v Bratislave a v Košiciach pre 2022 zobrazíte na našom e-shope kruzy-it.sk.
      
   - termíny verejných online live školení EXCEL zobrazíte tu >>> 

    
 • Termíny prezenčných i online live školení
  • prezenčné verejné školenia:
   ► verejné IT kurzy v Nitre (2021) >>>
   ► verejné IT kurzy v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (2022) >>>


    
  • živé online kurzy vedené lektorom:
   verejné online kurzy MS Excel >>>

    
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 1 deň / 8 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » pridávame 1 hod. navyše a zdarma 
   » akciový rozsah online školenia 9 vh (platí pre verejné live online školenia realizované do 31.12.2021)
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci počítačového kurzu Excel - mierne pokročilý spoznajú ďalšie možnosti úprav pracovného prostredia programu Excel. Na množstve praktických príkladoch si precvičia pokročilé princípy práce so vzorcami a funkciami, získajú vedomosti o pokročilých možnostiach formátovania a úprav tabuliek, osvoja si tiež princípy práce s databázami a oboznámia sa s pokročilejšími možnosťami úprav grafov.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel mierne pokročilý je určený pre užívateľov so základnými znalosťami práce v programe Excel, ktorí si chcú svoje vedomosti prehĺbiť, spoznať pokročilé nástroje tohto programu a vedieť aplikáciu MS Excel efektívnejšie využívať.
    
 • Podrobná OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
  • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA
  • Úprava panelu s nástrojmi Rýchly prístup
  • Práca s lupou
  • Správa hárkov v zošite
  • Práca s viacerými oknami (nové okno, usporiadanie okien, rozdelenie okna)
    
  • MOŽNOSŤ KOPÍROVANIA A VOĽBA PRILEPIŤ ŚPECIÁLNE
  • Ako nadefinovať vlastnú postupnosť
  • Využitie voľby Prilepiť špeciálne na vykonanie matematických operácii (sčítanie, násobenie a pod.) a transponovanie tabuliek
    
  • VZORCE A FUNKCIE
  • Relatívne, absolútne a kombinované odkazovanie v Exceli (fixácia buniek – F4, $)
    
  • Najčastejšie chyby pri práci so vzorcami a ukážky ich riešení
  • Kopírovanie vzorcov a možnosti ich vkladania
  • Využitie štandardných funkcií v praxi (SUM, COUNT, AVERAGE, MIN a MAX)
    
  • Prehľad a príklady využitia najčastejšie používaných funkcií (ROUND, TODAY, IF, VLOOKUP)
    
  • Používanie nástroja Rýchla analýza
  • Ochrana vzorcov proti prepisu
    
  • POKROČILEJŠIE FORMÁTOVANIE A ŠTÝLY
  • Kopírovanie formátu buniek
  • Efektívne formátovanie pomocou štýlov
  • Vlastný formát buniek
  • Podmienené formátovanie
    
  • PRÁCA S ROZSIAHLYMI ZÁZNAMAMI V TABUĹKE
  • Pravidlá vytvárania rozsiahlych tabuliek
  • Pravidlá vytvárania tabuliek (vytváranie, vzorce, rýchle filtre)
  • Usporiadanie údajov v tabuľke (viacúrovňové, použitie vlastných zoznamov)
    
  • Filtrovanie údajov (viacúrovňové, podmienka OR alebo AND)
  • Zobrazenie údajov (ukotvenie priečok, zoskupenie údajov, vlastné rozdelenie, rozdelenie okna)
    
  • Vyhľadávanie a nahradenie obsahu v bunke
    
  • GRAFY A DIAGRAMY
  • Úpravy vzhľadu vytvoreného grafu
  • Práca s 3D grafmi, trendy, dvojosí graf,
  • Minigrafy
  • Využitie diagramov a ďalších grafických objektov v Exceli (schémy, obrázky, kreslené tvary)
    
  • TLAČ DOKUMENTU
  • Vytvorenie hlavičky a päty dokumentu
  • Nastavenie oblasti tlače
  • Tlač rozsiahlych tabuliek
    
  • STRUČNÝ PREHĽAD A UKÁŽKY ĎALŠÍCH VYBRANÝCH NÁSTROJOV
    
  • Užitočné nástroje pre prácu s databázou (text na stĺpce, eliminácia duplicít)
    
  • Kontingenčné tabuľky
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú dosiahnuté vedomosti na úrovni kurzu Excel – základy (získané absolvovaním tohto základného kurzu, príp. porovnateľné znalosti získané praxou).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu Excel zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz Excel je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
4
15,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 12,00 €
68,00 €
81,60 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

80,00 €
96,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

80,00 €
96,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 22,50 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Excel - mierne pokročilý
Last minute68,00 €+ viac
Verejný kurz80,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../