logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel pre pokročilých

Dvojdňový počítačový kurz Excel pre pokročilých oboznámi s princípmi pokročilej práce pri výpočtoch, analýze údajov, vrátane kontingenčných tabuliek i zložitých funkciíi, databázových nástrojov a tiež s možnosťami zabezpečenia dát v Exceli.

Ako a kde momentálne školíme?

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, v ktorej sa práve nachádzame, realizujeme firemné uzatvorené a tiež verejné školenia pre firmy i jednotlivcov prevažne interaktívnou on-line formou s lektorom naživo.  


Spôsob
výučby
Cena
€/osoba
Rozsah Akciová
cena
Termíny
realizácie
2021
Čas
realizácie
ON-LINE 189,59 € 6 x 3 vh 151,67 € 21.-23. & 28.-30.04. 09:00 - 11:30

Ceny sú uvedené s DPH. / Štandardný rozsah prezenčného školenia Excel pokročilý = 16 vh.


ON-LINE ŠKOLENIA = 2 hodiny navyše zdarma a 20% zľava

» k on-line školeniu pridávame 2 hodiny navyše zdarma 
   rozsah on-line školenia Excel pokročilý 
18 vh (6 x 3 vh/deň)

    (vrátane 15 min. prestávky v rámci dňa, vh = vyučovacia hodina = 45 min.)

» štandardný rozsah prezenčného školenia = 2 dni (16 vh)   
  • štandardný čas výučby: od 08:30 do 15:45 hod.
     (vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok)


   Doplňujúce info:
   • verejné /otvorené/ on-line školenia pre firmy i jednotlivcov >>>    
   • uzatvorené firemné on-line školenia >>>
   • prezenčné školenia pre firmy i jednotlivcov >>>


» Bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
 
   Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD. Ing. Marek FÚSKA 
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel pre pokročilých je určený pre manažérov spoločností, vedúcich oddelení, dátových anyltikov i pre bežných užívateľov Excelu, ktorí sa chcú zoznámiť s pokročilými nástrojmi programu Excel pre spracovanie dát i pre ich zabezpečenie.
    
 • Podrobná OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
  • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A APLIKÁCIE
  • Vytvorenie vlastných kariet, export a import nastavenie pásu nástrojov (2010) 
    
  • Možnosti nastavenia zobrazenia pre Excel
  • Používanie doplnkov v Exceli
  • PRÁCA SO SÚBORMI V EXCELI
  • Šablóny súborov
  • Zálohovanie súborov
  • Kompatibilita medzi verziami
  • Vlastnosti súborov
  • VZORCE A FUNKCIE V EXCELI
  • Relatívne, absolútne a kombinované odkazovanie v Exceli (fixácia buniek – F4, $)
    
  • Použitie definovaných názvov vo vzorcoch (pomenovanie oblastí)
  • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, krokovanie výpočtu
    
  • Odstránenie cyklických odkazov a ostatných chýb vo vzorci
  • Kombinovanie a vnáranie funkcií
  • Kompatibilita funkcií medzi verziami
  • Knižnica funkcií
   Matematické a štatistické funkcie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR, MROUND, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, COUNTBLANK)
   Vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, LOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
   Funkcie pre dátum a čas (NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM)
   Logické funkcie (IF, IFERROR, AND, OR)
   Textové funkcie (CONCATENATE, VALUE, LEN, MID, LEFT, RIGHT)

    
  • PRÍPRAVA A KONTROLA ÚDAJOV
  • Špeciále kopírovanie
  • Overovanie vstupných hodnôt
  • Podmienené formátovanie tabuliek (vstavané a vlastné kritéria)
  • Eliminácia duplicít
  • BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
  • Zabezpečenie údajov na rôznych úrovniach (Súbor, Zošit, Hárok, Bunka)
    
  • ANALÝZA ÚDAJOV
  • Citlivostná analýza údajov (Hľadanie riešenia, Správca scenárov)
    
  • Zlučovanie údajov
  • DATABÁZOVÉ NÁSTROJE V EXCELI
  • Viacúrovňové zoraďovanie
  • Automatický a rozšírený filter
  • Medzisúčty a zoskupovania údajov
  • KONTINGENČNÉ TABUĽKY a GRAFY
  • Využitie kontingenčných tabuliek
  • Základné princípy tvorby KT
  • Definovanie rozloženia a formátovanie v KT
  • Súhrnne funkcie
  • Aktualizácia údajov v KT
  • Zoskupovanie údajov v popisoch (textu, dátum a čas, čísla)
  • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
  • Grafická analýza  údajov – kontingenčné grafy
  • IMPORT A EXPORT
  • Základné spôsoby importu externých dát v Exceli
  • Definovanie ODBC spojenia
  • Dynamické importovanie dát z internetu a intranetu
  • Riešenie problémov, synchronizácia údajov
  • SPOLUPRÁCA V EXCELI
  • Použitie komentárov
  • Zdieľanie súborov
  • Vymedzenie rozsahu možných úprav používateľom
  • Kontrola vykonaných zmien
  • Zlučovanie súborov
  • TVORBA MODELOV A FORMULÁROV
  • Ovládacie prvky (tlačidlo, prepínač, číselník,...)
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti na stredne pokročilej úrovni práce s Excelom (na úrovni tém kurzu Excel – mierne pokročilý, príp. porovnateľné vedomosti získané praxou).
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Na počítačovom kurze Excel pre pokročilých sa oboznámite
   s princípmi pokročilej práce so vzorcami a funkciami, spoznáte pokročilé nástroje pre analýzu údajov a naučíte sa, ako zabezpečiť svoje dáta na rôznych úrovniach tohto programu.

    
  • V priebehu školenia si zároveň osvojíte databázové nástroje na zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie dát v Exceli a osvojíte si tiež princípy práce s kontingenčnými tabuľkami a kontingenčnými grafmi.
    
 • Čo zahŕňa cena on-line kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel pre pokročilých zahŕňa:

   Príklady v elektronickej podobe
   Účastníci kurzu získajú pred školením sadu príkladov (zadaní pre účastníkov kurzu) v elektronickej podobe, ktoré im budú slúžiť ako prípadové štúdie v priebehu samotnej výučby a tiež pre svoje samoštúdium po školení.  

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou kurzu Excel pre pokročilých je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý bude účastníkom školenia odovzdaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • ON-LINE FORMA
  • on-line školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri on-line školeniach sa s lektorom spájate prostredníctvom aplikácie Teams od spoločnosti Microsoft alebo aplikácie Webex od spoločnosti Cisco. 

   » účasť na on-line školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » k on-line školeniu, na ktoré ste prihlásený sa môžete pripojiť buď cez e-mail pozvánku, ktorú Vám pred školením zašleme, alebo cez Váš účet v aplikácií, pokiaľ ju nainštalovanú máte.

    

  • PREZENČNÁ FORMA
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » prebieha v priestoroch dodávateľa a každý z účastníkov bude mať pre svoju samostantú prácu pripravený notebook s externou myšou a klávesnicou

    
  • firemné počítačové školenie 
   » školenia realizované v  priestoroch zákazníkov zabezpečíme potrebnou výpočtovou technikou.

   » momentálne disponujeme 4 mobilnými učebňami (notebooky & dataprojektor), zabezpečenie väčšiny firemných školení (v závislosti od požadovaného softvéru) si tak zo strany našich zákazníkov vyžaduje zaobstarať si iba dostatočne veľkú miestnosť pre školenie (kanceláriu či zasadačku) vybavenú stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Súvisiace IT kurzy
 • Firemné IT kurzy v priestoroch vašej spoločnosti
  • Preferujete školenia šité na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti?

   Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek..

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<

    

contact usprint this
7
20,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 31,60 €
126,39 €
151,67 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. intenzívny kurz

komplentý kurz
v trvaní 18 hodín
časť kurzu
podľa Vašich predstáv
157,99 €
189,59 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

157,99 €
189,59 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. individuálny kurz

18 h. uzavretý firemný kurz

Absolvovaním ON-LINE ŠKOLENIA získate nasledovné bonusy:

 • 2 vyučovacie hodiny navyše a zadarmo

 • 20% zľavu z ceny prezenčného školenia

 • školenie absolvujete z pohodlia domova či kancelárie

 • školenie je interaktívne – lektor obratom zodpovie Vaše otázky

Porovnanie cien:

Excel pre pokročilých
Last minute126,39 €+ viac
Verejný kurz157,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../