logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel pre pokročilých

Dvojdňový počítačový kurz Excel pre pokročilých oboznámi s princípmi pokročilej práce pri výpočtoch, analýze údajov, vrátane kontingenčných tabuliek i zložitých funkciíi, databázových nástrojov a tiež s možnosťami zabezpečenia dát v Exceli.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Čas
výučby
Objednať
ON-LINE 179,99 € 4 x 4 vh on-line 159,90 19-20. & 26-27.11. 09:00-12:15 objednať
Nitra 179,99 € 2 x 8 vh FM - - - objednať
Žilina 191,99 € 2 x 8 vh FM - - - objednať
Košice 234,00 €
2 x 8 vh
FM
-
-
- objednať
Bratislava 203,99 € 2 x 8 vh FM -
-
- objednať
FIREMNÉ
u zákazníka
...
dohodou
... ...
dohodou
-
objednať

INFORMÁCIE O REALIZÁCIÍ POČÍTAČOVÝCH ŠKOLENÍ V AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ:

» Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme boli nútení dočasne pozastaviť realizáciu všetkých verejných školení !
Nové termíny verejných školení zverejníme hneď, ako to situácia opäť dovolí.

» Aj naďalej však realizujeme UZATVORENÉ FIREMNÉ ŠKOLENIA v priestoroch zákazníkov za prísneho dodržania epidemiologických opatrení:

    • malé - bezpečné skupiny s počtom 5 účastníkov + 1 lektor
    • dezinfekcia rúk a rúška sú povinné
    • predpísané 2 m rozostupy medzi účastníkmi ...           

» V aktuálnej situácii sme pre Vás pripavili aj množstvo interaktívnych ON-LINE školení s lektorom naživo, ktoré môžete absolvovať v rámci verejných skupín alebo tiež ako uzatvorené firemné školenia pre zamestnancov svojej spoločnosti:

    • uzatvorené firemné online školenia >>>
    • verejné /otvorené/ on-line školenia pre firmy i jednotlivcov >>>

V Nitre dňa 16.10.2020


» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni / 16 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:

   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Na počítačovom kurze Excel pre pokročilých sa oboznámite
   s princípmi pokročilej práce so vzorcami a funkciami, spoznáte pokročilé nástroje pre analýzu údajov a naučíte sa, ako zabezpečiť svoje dáta na rôznych úrovniach tohto programu.

    
  • V priebehu školenia si zároveň osvojíte databázové nástroje na zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie dát v Exceli a osvojíte si tiež princípy práce s kontingenčnými tabuľkami a kontingenčnými grafmi.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel pre pokročilých je určený pre bežných užívateľov Excelu, ktorí sa chcú zoznámiť s pokročilými nástrojmi programu Excel a spoznať pokročilé princípy práce s nimi.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A APLIKÁCIE
  • Vytvorenie vlastných kariet, export a import nastavenie pásu nástrojov (2010) 
    
  • Možnosti nastavenia zobrazenia pre Excel
  • Používanie doplnkov v Exceli
  • PRÁCA SO SÚBORMI V EXCELI
  • Šablóny súborov
  • Zálohovanie súborov
  • Kompatibilita medzi verziami
  • Vlastnosti súborov
  • VZORCE A FUNKCIE V EXCELI
  • Relatívne, absolútne a kombinované odkazovanie v Exceli (fixácia buniek – F4, $)
    
  • Použitie definovaných názvov vo vzorcoch (pomenovanie oblastí)
  • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, krokovanie výpočtu
    
  • Odstránenie cyklických odkazov a ostatných chýb vo vzorci
  • Kombinovanie a vnáranie funkcií
  • Kompatibilita funkcií medzi verziami
  • Knižnica funkcií
   Matematické a štatistické funkcie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR, MROUND, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, COUNTBLANK)
   Vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, LOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
   Funkcie pre dátum a čas (NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM)
   Logické funkcie (IF, IFERROR, AND, OR)
   Textové funkcie (CONCATENATE, VALUE, LEN, MID, LEFT, RIGHT)

    
  • PRÍPRAVA A KONTROLA ÚDAJOV
  • Špeciále kopírovanie
  • Overovanie vstupných hodnôt
  • Podmienené formátovanie tabuliek (vstavané a vlastné kritéria)
  • Eliminácia duplicít
  • BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
  • Zabezpečenie údajov na rôznych úrovniach (Súbor, Zošit, Hárok, Bunka)
    
  • ANALÝZA ÚDAJOV
  • Citlivostná analýza údajov (Hľadanie riešenia, Správca scenárov)
    
  • Zlučovanie údajov
  • DATABÁZOVÉ NÁSTROJE V EXCELI
  • Viacúrovňové zoraďovanie
  • Automatický a rozšírený filter
  • Medzisúčty a zoskupovania údajov
  • KONTINGENČNÉ TABUĽKY a GRAFY
  • Využitie kontingenčných tabuliek
  • Základné princípy tvorby KT
  • Definovanie rozloženia a formátovanie v KT
  • Súhrnne funkcie
  • Aktualizácia údajov v KT
  • Zoskupovanie údajov v popisoch (textu, dátum a čas, čísla)
  • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
  • Grafická analýza  údajov – kontingenčné grafy
  • IMPORT A EXPORT
  • Základné spôsoby importu externých dát v Exceli
  • Definovanie ODBC spojenia
  • Dynamické importovanie dát z internetu a intranetu
  • Riešenie problémov, synchronizácia údajov
  • SPOLUPRÁCA V EXCELI
  • Použitie komentárov
  • Zdieľanie súborov
  • Vymedzenie rozsahu možných úprav používateľom
  • Kontrola vykonaných zmien
  • Zlučovanie súborov
  • TVORBA MODELOV A FORMULÁROV
  • Ovládacie prvky (tlačidlo, prepínač, číselník,...)
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti na stredne pokročilej úrovni práce s Excelom (na úrovni tém počítačového kurzu Excel – mierne pokročilý, príp. porovnateľné vedomosti získané praxou).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel pre pokročilých zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Excel pre pokročilých je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Excel pre pokročilých je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 

www.ivit.sk > kurzy MS Excel > kurz Excel pre pokročilých

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
149,99 €
179,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

149,99 €
179,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Excel pre pokročilých
Verejný kurz149,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../