logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel programovanie vo VBA - základy

Kurz Excel programovanie vo VBA – základy zoznámi skúsených užívateľov programu MS Excel s objektovo - orientovaným a udalosťami riadeným programovaním v jazyku Visual Basic for Applications (VBA). Účastníci kurzu spoznajú syntax jazyka VBA, naučia sa zachytávať chybové stavy a ladiť program a budú schopní vytvárať si vlastné pomôcky pre zrýchlenie každodenných činností v Exceli.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2019
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 179,99 € 2 x 8 vh FM 152,99 € 19. - 20.11. 08.11. objednať
Žilina 227,99 € 2 x 8 vh FM 203,89 € 19. - 20.11. 08.11. objednať
Košice 239,99 €
2 x 8 vh
FM 209,99 € 10. - 11.12. 22.11. objednať
Bratislava 227,99 € 2 x 8 vh FM 203,89 € 10. - 11.12. 29.11. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií (1. polrok 2019): 
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni/16 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Na počítačovom kurze Excel programovanie vo VBA – základy spoznáte syntax jazyka VBA, naučíte sa vytvárať si vlastné pomôcky pre zrýchlenie každodenných činností v Exceli, budete vedieť ako si v Exceli vytvoriť vlastné paneli nástrojov, ako zachytávať chybové stavy a ladiť program.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT Kurz Excel programovanie vo VBA – základy je určený pre všetkých pokročilých užívateľov MS Office, ktorí sa chcú oboznámiť so základmi objektovo-orientovaného a udalosťami riadeného programovania v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).
   VBA je programovacím jazykom celého balíka Microsoft Office - na kurze sa sústredíme na najpoužívanejšiu časť - Excel.

    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ÚVOD DO JAZYKA VBA
  • Nahrávanie makier, relatívny a absolútny záznam
  • Spustenie makier - klávesová skratka, menu, panel nástrojov
  • Nastavenie bezpečnosti makier
  • Automatické spustenie makier
  • Rozdiel adresovania pri nahrávaní
  • Uloženie makier a ich úprava (analógia medzi makrom a procedúrou Visual Basicu)
  • Zošit osobných makier
  • POPIS PROSTREDIA VBA
  • Popis prostredia editora VBA (projekt explorer, toolbox, okno na prezeranie grafického vzhľadu objektov, okno s kódom, properties window)
  • Popis objektového modelu MS Excelu
  • Nastavenia prostredia modulu
  • ZOZNÁMENIE SA S JAZYKOM VBA
  • Deklarácia premenných – ich základné typy a využitie
  • Rozsah platnosti premenných
  • Komentáre v kóde
  • Vstavané funkcie
  • Princípy ovládania toku kódu a vetvenie (podmienené a nepodmienené skoky, cykly (For each, Do, While, With)
  • Prepínače, podmienky IF a SELECT (IF-Then-Else, SELECT-Case a pod.)
  • TVORBA VLASTNÝCH PROCEDÚR A FUNKCIÍ
  • Podstata procedúr a funkcií, rozdiel v ich používaní
  • Spôsob vytvárania vlastných procedúr
  • Spúšťanie procedúry pomocou tlačidla na hárku
  • Práca s dátumom a časom vo VBA
  • Vytvorenie tlačidla na panely nástrojov pre spustenie procedúry
  • Ochrana kódu – uzamknutie heslom
  • Deklarácia vstupných a výstupných premenných (MsgBox, InputBox)
  • LADENIE VBA KÓDU
  • Sledovanie a ošetrenie chýb
  • Pokročilé ladenie – ladiace okno, krokovanie makier, zarážky, zastavenie makra
  • Nastavenie bodu prerušenia (Breakpoint)
  • Nástroj sledovania zmeny premenných (Watch)
  • Systémové chybové hlásenia
  • Vlastné nastavenie chybových hlásení
  • Správa chýb pri behu procedúry (On Error, Err, Error)
  • PRÁCA S OBJEKTMI V EXCELI
  • Programovanie na úrovní buniek (objekt Range)
  • Práca so súbormi a hárkami s VBA (objekt Worksheet & Workbook)
  • Kopírovanie a presúvanie listov
  • Otváranie a ukladanie súborov a hárkov
  • Odkazovanie sa na hárky
  • ODKAZOVANIE SA NA OBLASTI
  • Ako pristupovať k bunkám a oblastiam
  • Výber a aktivovane oblastí
  • Posúvanie sa pomocou Offset
  • Nastavovanie vlastností vybraných oblastí
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú pokročilé znalosti práce s aplikáciou MS Excel (kurz nie je v žiadnom prípade vhodný pre začiatočníkov ani menej skúsených užívateľov).
   Znalosti akéhokoľvek programovania sú vítané, nie sú však podmienkou.

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel programovanie vo VBA – základy zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Excel programovanie vo VBA - základy je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Excel programovanie vo VBA – základy je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 
www.ivit.sk > kurzy MS Excel > kurz Excel programovanie vo VBA - základy
 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
159,00 €
190,80 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

159,00 €
190,80 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Excel programovanie vo VBA - základy
Verejný kurz159,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 2. polrok 2018

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../