logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

HTML a CSS - základy tvorby WWW

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 299,99 € 6 x 3 vh/deň FM 269,99 € 23. - 25.11. 13.11. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 18 vh
  • večerné školenie: štandardný čas výučby: od 17:00 do 19:30 hod.
    vrátane 15 min. prestávky
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • ako si statické webové prezentácie bezplatne vytvoriť a svojpomocne spravovať bez pomoci programátorov,
    
  • z čoho pozostáva štruktúra www stránky a ako postupovať pri jej tvorbe,
    
  • syntax jazyka HTML a CSS, ktorý môžete využívať pri správe takmer všetkých moderných webov,
    
  • upravovať design už existujúcich www stránok.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz HTML a CSS - základy tvorby WWW je určený pre začínajúcich programátorov a tvorcov webov a tiež pre všetkých, ktorí chcú vytvárať svoje vlastné statické webové prezentácie v modernom dizajne a porozumieť webovým aplikáciám od ich úplných základov.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK  V JAZYKU HTML
  • ÚVOD DO HTML
  • Vznik a história vývoja jazyka HTML
  • Obecný zápis dokumentov HTML
  • Jazyk XHTML – popis, história a porovnanie s HTML
  • Charakteristika najpoužívanejších verzií – HTML 4.01, XHTML 1.0 a 1.1, HTML 5
    
  • Obecná štruktúra dokumentov (X)HTML
  • Určenie typu dokumentu
  • ŠTRUKTÚRA HTML DOKUMENTOV
  • Strom (X)HTML dokumentov
  • Hlavička (X)HTML dokumentov
  • Telo (X)HTML dokumentov
  • Znakové sady pre zápis (X)HTML dokumentov
  • Tagy (X)HTML – párové a nepárové
  • Povinné a nepovinné atribúty (X)HTML prvkov
  • Globálne atribúty
  • Riadkové a blokové prvky (X)HTML
  • FORMÁTOVANIE V HTML
  • Definície farieb v (X)HTML
  • Formátovanie textu a písma
  • Odstavce textu
  • Nadpisy
  • ODKAZY, OBRÁZKY, ZOZNAMY
  • Hypertextové odkazy (na e-maily, na obrázky, textové odkazy, odkazy v rámci vlastnej stránky, odkaz na cudziu WWW stránku)
    
  • Kotvy
  • Obrázky
  • Odrážky a číslovanie
  • TABUĽKY
  • Tvorba tabuliek v HTML
  • Editovanie tabuliek (pridanie a odstránenie riadkov/stĺpcov, nastavenie šírky a výšky riadkov/stĺpcov, zarovnanie údajov v tabuľkách...)
    
  • KASKADOVÉ ŠTÝLY (CSS)
  • ÚVOD DO CSS
  • Popis technológie kaskádových štýlov
  • Kaskáda a dedičnosť
  • Verzie CSS a ich porovnanie
  • Obecná syntax pravidiel CSS
  • Zápis identifikátorov
  • PRIPOJENIE CSS K DOKUMENTOM HTML
  • Pripojenie CSS k dokumentom XHTML
  • Použitie priamych štýlov v HTML a XHTML
  • SELEKTORY V CSS – ZÁKLADNÉ, ROZŠÍRENÉ, KOMBINOVANÉ
    
  • Priorita selektorov, pravidlo !important
  • Normálny tok dokumentu, statické prvky
  • TOKY DOKUMENTU
  • Rámové modely, oblasti a hrany oblastí prvkov
  • Riadkové rámy v normálnom toku
  • Blokové rámy v normálnom toku
  • PREHĽAD VLASTNOSTÍ CSS
  • Zlúčené a konkrétne vlastnosti CSS
  • Jednotky – relatívne a absolútne
  • Hodnoty auto, inherit a initial
  • Vlastnosti okraja
  • Vlastnosti rámčeka
  • Vlastnosti výplne
  • Definícia farieb v CSS
  • Zlučovanie okrajov
  • PLÁVAJÚCE PRVKY
  • Plávajúce prvky, obtekanie
  • Zrušenie obtekania
  • RELATÍVNY, ABSOLÚTNY, FIXNÝ TOK DOKUMENTU
  • Relatívny tok dokumentu
  • Absolútny tok dokumentu
  • Fixný tok dokumentu
  • Riadkové prvky a výška riadky, zarovnanie textu
  • Prehľad vlastností pre formátovanie textu
  • PÍSMO V CSS A JEHO FORMÁTOVANIE
  • Definícia písma
  • Formátovanie odstavcov
  • Formátovanie nadpisov
  • (X)HTML prvky DIV a SPAN
  • Formátovanie odkazov
  • GENEROVANIE OBSAHU V CSS
  • Pseudo-triedy
  • Pseudo-prvky
  • POKROČILÉ TECHNIKY V CSS
  • Výstupné médiá pre CSS
  • Viditeľnosť prvkov
  • Zmena typu prvkov cez CSS
  • Formátovanie tabuliek v CSS
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Nevyžadujú sa skúsenosti s tvorbou webov.
   Žiadúca je práca s PC na užívateľskej úrovni - vedieť písať, kopírovať, otvárať a ukladať súbori, pohyovať sa v priečinkoch a pod.

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu HTML a CSS - základy tvorby WWW zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT pre kurz HTML a CSS - základy tvorby WWW  nie je súčasťou tohto počítačového kurzu.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   »
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz HTML a CSS - základy tvorby WWW je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou

 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy Web marketing a tvorba WWW > kurz Tvorba WWW - HTML základy
 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
249,99 €
299,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

249,99 €
299,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. individuálny kurz

18 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

HTML a CSS - základy tvorby WWW
Verejný kurz249,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../