logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Jazyk C# - základy programovania

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
ON-LINE 287,99 € 6 x 3 vh on-line 215,99 1.,8.,15.,22.,29.,31.
VII.
(od 17:00 h)
29.06. objednať
Nitra 287,99 € 3 x 6 vh FM 259,19 18. - 20.11. 06.11. objednať
Žilina
323,99 €
3 x 6 vh FM 291,59 € 09. - 11.12. 27.11. objednať
Košice 359,99 €
3 x 6 vh
FM 323,99 11. - 13.11. 30.10. objednať
Bratislava
323,99 €
3 x 6 vh FM 291,59 23. - 25.11. 13.11. objednať

» prehľad termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>

» rozsah školenia: 3 deň/18 vh
  • štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
    vrátane 60 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Jazyk C# základy programovania sa absolventi naučia:
   » ako vytvárať jednoduché aplikácie,
   » ako deklarovať a používať premenné a polia,
   » ako vytvárať procedúry a funkcie a pracovať s výnimkami.

    
  • zároveň sa zoznámia s pojmami objektovo-orientovaného programovania ako sú trieda, dedičnosť, polymorfizmus, interface, delegáti a mnoho ďalších.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Jazyk C# základy programovania je určený pre začínajúcich vývojárov a programátorov, ktorí sa chcú zoznámiť s moderným programovacím jazykom Jazyk C# - základy programovania.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ÚVOD DO PROGRAMOVANIA
  • Procesor a operačná pamäť
  • Virtuálna pamäť, pamäť procesu
  • Procesy, vlákna, úlohy
  • Úloha operačného systému pri programovaní
  • Kompilačné a interpretačné jazyky
  • Virtuálne stroje
  • ÚVOD DO JAZYKA C#
  • Úvod do platformi .NET
  • Prvý program v C# - konzolová aplikácia
  • Obecná štruktúra programu
  • Kompilácia a spustenie programu
  • ÚDAJOVÉ TYPY, PREMENNÉ, OPERÁTORY A VÝRAZY
  • Zápis identifikátorov a ich použitie
  • Obecný zápis výrazov
  • Ľavé a pravé hodnoty vo výrazoch
  • Rozdelenie údajových typov – hodnotové, referenčné, ukazovatele
    
  • Deklarácia a použitie premenných
  • Príkazy priradenia, porovnávacie príkazy
  • Operátory – aritmetické, logické, bitové, priraďovacie
  • Boxing a Unboxing
  • Implicitná a explicitná konverzia
  • Lokálne premenné
  • Obory platnosti premenných
  • VYTVÁRANIE METÓD A OBORY PLATNOSTI
  • Deklarácia a implementácia metód
  • Obory platnosti – prístupové modifikátory
  • Neprístupové modifikátory
  • Parametrické metódy
  • Vstupné, vstupno-výstupné, výstupné parametre a voliteľné parametre
    
  • Neobmedzený počet parametrov
  • VETVENIA A CYKLY
  • Logické hodnoty a ich použitie
  • Ternárny operátor
  • Binárne a viacnásobné vetvenie
  • Opakovanie úloh – cykly
  • Cyklus s pevným počtom opakovaní
  • Cyklus s podmienkou na začiatku
  • Cyklus s podmienkou na konci
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním v inom programovacom jazyku.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Jazyk C# - základy programovania zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT pre kurz Jazyk C# - základy programovania nie je súčasťou tohto počítačového kurzu.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   »
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Jazyk C# základy programovania je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou

 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  


www.ivit.sk > kurzy programovania > kurz Jazyk C# - základy programovania

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
239,99 €
287,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

239,99 €
287,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. individuálny kurz

18 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Jazyk C# - základy programovania
Verejný kurz239,99 €+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../