logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Jazyk SQL - základy v prostredí MS SQL Server

Dvojdňový počítačový kurz Jazyk SQL základy sa zameriava na zvládnutie základov najpoužívateľnejšieho neprocedurálneho dotazovacieho jazyka SQL (Structured Query Language), ktorý je štandardom relačných databáz a je podporovaný takmer všetkými databázovými systémami.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
ON-LINE 232,99 € 4 x 4 vh on-line 179,99 16.,18.,23.,25.VI.
(17:00-20:15)
12.06. objednať
Nitra 239,99 € 2 x 8 vh FM 209,99 08. - 09.06. 29.05. objednať
Žilina 275,99 € 2 x 8 vh FM 234,59 28. - 29.07. 10.07. objednať
Košice 299,99 €
2 x 8 vh
FM 269,99 09. - 10.07. 26.06. objednať
Bratislava 275,99 € 2 x 8 vh FM 234,59 08. - 09.07. 26.06. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni/16 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
  Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
  • 0902 904 242 • 0905 748 348
  • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
  porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Na počítačovom kurze Jazyk SQL – základy Vás naučíme používať dotazovací jazyk SQL a oboznámime Vás s jeho štandardmi tak, aby ste mohli pomocou neho pracovať s rôznymi databázami.
    
  • Školenie Jazyk SQL je univerzálne.
   Jazyk SQL spoznáte pracujúc na platforme MS SQL Server, no využijete ho tiež v iných databázových systémoch (MySQL, Sybase, Oracle, PostgreSQL, Firebird, MS Access a pod.).

    
  • Na mnohých praktických príkladoch spoznáte syntax jazyka SQL a jeho jednotlivé príkazy a funkcie, vrátane príkazu SELECT, HAVING, zvládnete formulovať vlastné dotazy, čím získate vedomosti pre „dohľadávanie“ údajov z relačných databáz, či spájanie údajov z viacerých tabuliek.
    
  • Databázy už pred Vami nebudú mať viac žiadne tajomstvá.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Jazyk SQL – základy je určený pre analytikov, databázových administrátorov, vývojárov začínajúcich programovať priamo alebo nepriamo pre niektorý databázový systém a tiež pre IT začiatočníkov, ktorí chcú získať základný prehľad o databázovom jazyku SQL (Structured Query Language) a naučiť sa pomocou neho pracovať s relačnými databázami, ktoré sa používajú vo väčšine firiem a aplikácií k ukladaniu údajov.
    
  • Obecne je kurz určený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú získať ucelený prehľad o syntaxi jazyka SQL a osvojiť si praktické zdatnosti jeho používaním na praktických príkladoch.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ÚVOD DO DATABÁZ
  • Čo je databáza - úvod do relačných databáz
  • Nástroje pre správu a vývoj databáz
  • Komponenty a objekty databáz
  • Usporiadanie údajov v databáze
  • Vytváranie tabuliek a dátové typy stĺpcov
  • ÚVOD DO JAZYKA SQL
  • Charakteristika jazyka SQL - základné pojmy, štruktúra a význam použitia
    
  • Problematika štandardizácie jazyka SQL
  • Typy príkazov jazyka SQL
  • VÝBER ÚDAJOV Z DATABÁZY PRÍKAZOM SELECT
  • Základná syntax príkazu SELECT a jeho použitie
  • Použitie klauzúl - FROM, IN
  • Filtrovanie údajov pomocou WHERE
  • Zoraďovanie výsledkov pomocou klauzuly ORDER BY
  • Zoskupovanie údajov pomocou GROUP BY
  • Filtrovanie zoskupených údajov pomocou HAVING
  • Používanie aliasov pre tabuľky a stĺpce
  • Používanie výrazov a operátorov
  • Deklarácia - PARAMETERS
  • Použitie operátorov - BETWEEN, LIKE
  • NULL hodnota a práca s NULL hodnotami
  • Eliminácia duplicitných záznamov
  • Obmedzovanie množstva vrátených záznamov pomocou TOP/LIMIT/ROWNUM
    
  • Základné súhrnné funkcie - AVG, COUNT, MAX, MIN, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP
    
  • Príkaz SELECT INTO
  • VKLADANIE, EDITÁCIA A MAZANIE ZÁZNAMOV
  • Príkazy INSERT, UPDATE a DELETE
  • Základná a rozšírená syntax
  • Klauzula OUTPUT / RETURNING
  • TVORBA POHĽADOV
  • Popis pohľadov a ich použitie
  • Tvorba pohľadov
  • Prístup k údajom pomocou pohľadu
  • Vkladanie, aktualizácia a mazanie údajov pomocou pohľadov
  • Príkaz DROP VIEW
  • Zmena definície pohľadu
  • SPÁJANIE ÚDAJOV Z VIACERÝCH TABULIEK
  • JOINY INNER JOIN, LEFT RIGHT JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN
  • Joinovanie tabuliek samých so sebou
  • UNION, EXCEPT, INTERSECT, MINUS
  • VNORENÉ DOTAZY (SUBQUERIES)
  • Úvod do vnorených dotazov
  • Použitie vnorených dotazov vo výrazoch a ako odvodené tabuľky
  • Použitie operátorov IN a EXISTS
  • IMPORT A EXPORT SQL TABULIEK
  • Princípy importu SQL tabuliek
  • Pripojovanie SQL tabuliek
  • Export do SQL tabuľky
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vyžaduje sa dobrá užívateľská znalosť práce s počítačom a systémom Windows.

   Odporúčaná je znalosť práce s ľubovoľnou databázovou aplikáciou, ktorá podporuje štandard SQL jazyka (napr. MS Access, MySQL, MS SQL Server, ORACLE a pod.).

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Jazyk SQL – základy zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Jazyk SQL základy je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku. 

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Jazyk SQL základy je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy SQL > kurz Jazyk SQL - základy
 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
199,99 €
239,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

199,99 €
239,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Jazyk SQL - základy v prostredí MS SQL Server
Verejný kurz199,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../