logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Oracle - programovanie v PL/SQL

Dvojdňový počítačový kurz Oracle PL/SQL oboznámi účastníkov s technikami programovania použitím jazyka PL/SQL – procedurálnym rozšírením jazyka SQL pre Oracle.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
ON-LINE 323,99 € 2 x 8 vh on-line 242,99 10. a 17.07.
(08:30-15:45)
03.07. objednať
Nitra 323,99 € 2 x 8 vh FM 291,59 16. a 23.11. 06.11. objednať
Žilina 359,99 € 2 x 8 vh FM 323,99 21. - 22.12. 04.12. objednať
Košice 395,99 €
2 x 8 vh
FM 356,39 24. - 25.11. 13.11. objednať
Bratislava 359,99 € 2 x 8 vh FM 323,99 01. - 02.12. 20.11. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni/16 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Oracle - PL/SQL si osvojíte techniky programovania použitím jazyka PL/SQL – procedurálnym rozšírením jazyka SQL pre Oracle,
    
  • účastníci školenia sa naučia pracovať s databázou Oracle.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Oracle - PL/SQL je určený pre každého, kto si chce osvojiť techniky programovania použitím PL/SQL.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ÚVOD DO PL/SQL
  • Popis prostredia PL/SQL
  • Prehľad typov blokov PL/SQL, generovanie výstupov z blokov
  • Vytvorenie a vykonanie jednoduchého anonymného bloku
  • DEKLARÁCIA PREMENNÝCH
  • Typy identifikátorov v podprogramoch PL/SQL
  • Deklarácie a inicializácie premenných
  • Konštanty
  • Skalárne dátové typy a zložené dátové typy
  • Väzobné premenné a možnosti ich použitia
  • TVORBA KÓDU
  • Syntaktické pravidlá tvorby príkazov
  • Použitie literálov a operátorov v PL/SQL
  • Použitie vnorených blokov ako príkazov
  • Používanie návestí
  • Pridávanie komentárov do kódu
  • KOMUNIKÁCIA S ORACLE SERVEROM
  • Príkazy SQL a možnosti ich použitia v PL/SQL
  • Možnosti výberu dát pomocou príkazu SELECT
  • Práca s údajmi na serveri pomocou PL/SQL
  • Pojem kurzora SQL
  • RIADENIE TOKU KÓDU
  • Používanie logických podmienok IF, CASE
  • Efektívna práca s využitím cyklov v kóde
  • Príkazy WHILE a FOR a ich praktické využitie
  • Pokročilé techniky práce s cyklami
  • ZLOŽENÉ DÁTOVÉ TYPY
  • Korektné ukladanie hodnôt rôznych typov pomocou PL/SQL
  • Kópia definície riadka z tabuľky
  • Možnosti pridávania a aktualizácie pomocou záznamov PL/SQL
  • Práca s tabuľkami INDEX BY
  • EXPLICITNÉ KURZORY
  • Deklarácia kurzora, riadenie explicitných kurzorov
  • Otvorenie kurzora, získanie dát z kurzora, zatvorenie kurzora
  • Využitie cyklov v kurzoroch
  • Používanie parametrov v kurzoroch
  • LADENIE CHÝB A VÝNIMKY
  • Typy výnimiek a možnosti ich riadenia
  • Možnosti zachytenia výnimiek
  • Zachytenie používateľom definovaných výnimiek
  • Zachytenie nepreddefinovaných chýb Oracle servera
  • Hlásenie chýb v aplikáciách
  • PROCEDÚRI A FUNKCIE
  • Prehľad uložených procedúr a funkcií
  • Rozdiely medzi anonymnými blokmi a podprogramami
  • Tvorba funkcií a procedúr
  • Vyvolanie procedúry a funkcie pomocou anonymných blokov
  • Tvorba parametrických funkcií a možnosti ich použitia
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti jazyka SQL, znalosť prostredia Oracle a ovládanie princípov relačných databáz.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Oracle - PL/SQL zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT pre kurz Oracle - PL/SQL nie je jeho súčasťou a nie je zarátaný do ceny školenia.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   »
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Oracle - PL/SQL je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou

 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy Databazove systemy > kurz Oracle - PL/SQL

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
269,99 €
323,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

269,99 €
323,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Oracle - programovanie v PL/SQL
Verejný kurz269,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../