logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Outlook - práca v tíme a pokročilé techniky

Účastníci kurzu MS Outlook – práca v tíme a pokročilé techniky sa oboznámia s pokročilými nástrojmi a funkciami tohto programu pre prácu s elektronickou poštou, kalendárom, kontaktmi, poznámkami, úlohami a denníkom a ich využitím pri tímovej spolupráci (zdieľanie kalendárov a organizovanie mítingov).

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2024
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
17.
Jún
od 08:30
do 15:45
8 vh
(1 x 8 vh)
126,00 € 99,00 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.

Možný je aj skorší termín realizácie tohto verejného školenia, podmienkou je prihlásenie sa minimálne 4 účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny. 


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy MS Outlook Nitre >>>

   ► IT kurz Outlook - práca v tíme a pokročilé techniky v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach >>>


    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy MS Outlook >>>

    
 • Obsahová náplň školenia
  • KALENDÁR
  • Možnosti plánovanie v kalendári
  • Plánovanie podnikových schôdzok
  • Odoslanie a sledovanie odpovedí
  • Aktualizácia stavu
  • Ako prijať pozvanie na schôdzu
  • Získanie informácií o účastníkoch
  • Preplánovanie schôdzky
  • Automatická a manuálna aktualizácia
  • Zdieľanie kalendára
  • Opakovaná udalosť v kalendári
  • Celodenná udalosť
  • Kategórie a ich použitie
  • ÚLOHY
  • Zadávanie úloh pre iné osoby
  • Prijatie a odmietnutie priraďovania úloh
  • Delegovanie prijatých úloh
  • Prehľadné zobrazenie všetkých zadaných a prijatých úloh
  • KONTAKTY
  • Práca s globálnym adresárom kontaktov umiestneným ne serveri.
    
  • Tvorba Skupín kontaktov a ich použitie v elektronickej komunikácií
    
  • Priradenie kategórií kontaktom a možnosti využitia
  • Odoslanie kontaktov prostredníctvom e-mailu
  • Prehľad všetkých plánovaných činnosti spojených s kontaktom
  • Rýchle vyhľadávanie kontaktov
  • DENNÍK
  • Použitie Denníku pre automatické zaznamenávanie činnosti
  • Nastavenie sledovania položiek v Denníku
  • Vytvorenie záznamu denníka
  • Použitie časovej osi pre sledovanie aktivít
  • ELEKTRONICKÁ POŚTA
  • Tvorba vlastných podpisov a používanie firemných šablón
  • Automatické odpovedanie na poštu v čase Vašej neprítomnosti
  • Použitie hlasovacích tlačidiel v elektronickej komunikácii
  • Nastavenie platnosti a termínu odoslania e-mailu.
  • Filtrovanie poštových správ pomocou Pravidiel
  • Blokovanie nežiaducej pošty
  • Správa vzdialenej pošty
  • Vyhľadávanie údajov
  • Odvolanie už odoslanej správy
  • TVORBA VLASTNÝCH ZOBRAZENÍ
  • Výber polí, nastavenie ich poradia a odstránenie zo zobrazenia
  • Možnosti filtrovania, zoraďovania a zoskupovania údajov
  • Definovanie nového zobrazenia
  • ARCHIVÁCIA A ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV
  • Prečo presúvať e-maily
  • Automatická archivácia
  • Manuálna archivácia
  • IMPORT A EXPORT
  • Import
  • Export
  • ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ S INÝMI UŽÍVATEĽMI
  • Povolenia na prístup delegáta
  • Povolenia pre priečinky programu Outlook
  • KONFIGURÁCIA PROGRAMU MS OUTLOOK
  • Možnosti prispôsobenia prostredia v Outlooku
  • Zabezpečenie
  • Zabránenie preposlaniu správy
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 1 deň / 8 vh 
   » štandardný čas výučby: od 08:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • účastníci počítačového kurzu Outlook – práca v tíme a pokročilé techniky sa naučia používať pokročilé funkcie pre prácu s elektronickou poštou
  • naučia sa využívať kalendár, kontakty, poznámky, úlohy a denník
  • zoznámia sa s využitím programu MS Outlook pre tímovú spoluprácu ako je zdieľanie kalendárov a organizovanie mítingov
  • ...
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Outlook – práca v tíme a pokročilé techniky je určený pre používateľov programu Microsoft Outlook, ktorí už poznajú a používajú tohto poštového klienta na spravovanie e-mailovej komunikácie a chcú spoznať ďalšie pokročilé nástroje a techniky práce s týmto poštovým klientom za účelom jeho dôkladného ovládnutia a využitia pri tímovej spolupráci.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • účasť na kurze Outlook – práca v tíme a pokročilé techniky si vžaduje základné znalosti práce s programom MS Outlook na úrovni kurzu Outlook - práca s e-mailom, prípadne zrovnateľné znalosti získané praxou.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena kurzu zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
5
21,4%
ZĽAVA
Ušetríte až 22,50 €
82,50 €
99,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

105,00 €
126,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

105,00 €
126,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 45,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Outlook - práca v tíme a pokročilé techniky
Last minute82,50 €+ viac
Verejný kurz105,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../