logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Project pre pokročilých

Počítačový kurz Project pre pokročilých oboznámi účastníkov s pokročilými nástrojmi aplikácie MS Project pre efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie rozsiahlych projektov.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2022
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
podľa
záujmu
od 09:00
do 15:00
12 vh
(2 x 6 vh)
330,00 € -
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy v Nitre >>>

   ► IT kurz MS Project - pokročilý v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach >>>


    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy >>>

    
 • OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
  • PLÁNOVANIE PROJEKTU
  • Ishikawov diagram a myšlienkové mapy
  • Formulácia projektu metódou logického rámca
  • POKROČILÁ PRÁCA S ÚLOHAMI
  • Nastavenie oneskorenia a predstihu úloh
  • Možnosti rozdelenia úloh
  • Obmedzenia a  konečné termíny úloh
  • Podrobná práca s opakovanými úlohami
  • Osnova projektu WBS a možnosti jej využitia
  • Vlastné pole Kód osnovy
  • Podrobná práca s Kritickou cestou - zvýraznenie kritickej cesty v projekte
    
  • POKROČILÁ PRÁCA SO ZDROJMI
  • Zmena kapacity zdrojov v čase
  • Tabuľky nákladových sadzieb - nastavenie hodinových sadzieb
  • Nastavenie výpočtu skutočných nákladov
  • Zobrazenie celkových nákladov zdrojov a nabiehania nákladov v čase
  • Techniky riešenia preťaženia zdrojov
  • Automatické vyrovnanie zdrojov
  • PRIRADENIE ZDROJOV
  • Pokročilé techniky priradenia zdrojov
  • Oneskorenie priradenia, zmena rozvrhu práce
  • Prepočítanie rozvrhu práce
  • Vplyv rozvrhu práce na dobu trvania a prácu
  • Priradenie zdrojov k úlohám rôznych typov
  • Pevné jednotky a riadenie úsilím
  • Pevná doba trvania a riadenie úsilím
  • Pevná práca a riadenie úsilím
  • RIADENIE MULTIPROJEKTOV
  • Techniky efektívneho riadenia viacerých projektov
  • Definovanie Fondu zdrojov a možnosti jeho využitia
  • Napojenie projektu na Fond zdrojov
  • Práca so zdieľanými projektmi
  • Úpravy fondu zdrojov
  • Odpojenie projektu z Fondu zdrojov
  • Tvorba Konsolidovaných projektov
  • Nastavenie väzby medzi vnoreným a hlavným projektom
  • Rýchle vytvorenie konsolidovaného projektu zo všetkých otvorených projektov
  • Riešenie konsolidácie projektov s rôznou menou
  • Vytvorenie väzby na úlohy v iných projektoch
  • Nastavenie zobrazenia a práca s externými väzbami
  • ANALÝZY A RIADENIE ÚDAJOV
  • PERT analýza – popis a možnosti jej použitia
  • Analýza Cash Flow, analýzy zdrojov a nákladov
  • Analýza vytvorenej hodnoty (EVA)
  • Analýza časovo usporiadaných dát
  • Používanie sieťových diagramov
  • Techniky riadenia rizík – projekty z nízkym rizikom, ľudský faktor
  • Definícia rizika, ocenenie a riadenie rizika, pracovný postup
  • FILTROVANIE A VLASTNÉ ZOBRAZENIA
  • Konfigurácia štandardných zobrazení
  • Definovanie vlastných kritérií zoraďovania údajov
  • Podrobné filtrovanie dát – definovanie vlastných filtrov
  • Podrobné zoskupovanie dát – definovanie vlastných kritérií
  • Tvorba vlastných zobrazení
  • Použitie nástroja Organizátor
  • Definovanie vlastných polí a nastavenie ich zobrazenia
  • TLAČENIE A PREZENTÁCIA ÚDAJOV
  • Nastavenie vlastností tlače výstupov
  • Práca so zostavami
  • Prehľad a použitie predpripravených zostáv
  • Vytvorenie vlastných zostáv
  • Práca s vizuálnymi zostavami
  • Prehľad a úprava dostupných vizuálnych zostáv
  • Vytvorenie novej šablóny vizuálnej zostavy
  • Export dát zostavy, kópia plánu ako obrázku
  • Vytlačenie plánu do súborov XPS a PDF
  • IMPORT A EXPORT DÁT
  • Možnosti importovania údajov z iných aplikácií
  • Import zdrojov z externých formátov
  • Export dát z Projectu do externých aplikácií
  • Odosielanie súborov elektronickou poštou
  • Tvorba vlastných šablón
  • OTÁZKY Z PRAXE A DISKUSIA
    
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 2 dni / 12 vh 
   » štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 60 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » pridávame 2 hod. navyše a zdarma 
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Project pre pokročilých sa na vzorovom projekte postupne osvojíte pokročilú prácu s úlohami, ako si nastaviť ich vzájomné väzby, ako korektne nastaviť priradenie zdrojov, pochopiť logiku výpočtu práce a ich vplyv na zmeny v termínoch projektu, ako vyriešiť preťaženosť zdrojov, skontrolovať náklady, uložiť smerný plán, aktualizovať a sledovať priebeh projektu,
    
  • následne si vyskúšate rôzne typy výstupov projektu, naučíte sa modifikovať a vytvárať zobrazenia, tabuľky a pole.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Project pokročilý je určený pre skúsených užívateľov programu MS Project, ktorí chcú spoznať pokročilé nástroje tohto programu a ich funkcionalitu.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vhodné sú znalosti tém Excel pre pokročilých. Vyžadujú sa tiež vedomosti programu Microsoft Project na úrovni školenia Project - základy a praktické skúsenosti s týmto programom.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena kurzu zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT nie je súčasťou školenia.  

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Access, Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
275,00 €
330,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

275,00 €
330,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. individuálny kurz

12 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Project pre pokročilých
Verejný kurz275,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../