logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Word - základy

Počítačový kurz Word - základy oboznámi účastníkov s programom Word, aktuálne najrozšírenejším textovým editorom na svete, zároveň ich oboznámi so základnými nástrojmi tohto programu a ich ovládaním pre zvládnutie bežných úkonov každodennej práce.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácia
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 119,99 € 2 x 6 vh FM 107,99 04. - 05.11. 26.10. objednať
Žilina 179,99 € 2 x 6 vh FM 161,99 01. - 02.12. 20.11. objednať
Košice 215,98 €
2 x 6 vh
FM 194,38 € 03. - 04.11. 23.10. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni/12 vh
  • štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
    vrátane 60 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci počítačového kurzu MS Word - základy sa naučia:

   * vkladať texty (veľké i malé písmená, používať diakritiku, vkladať špeciálne symboly, t.j. prehlasované písmená a pod.),
   * formátovať (prispôsobovať) napísaný text,
   * odstrániť nežiadúci text (niekoľko znakov, riadok i celé odseky),
   * rýchlo a efektívne sa vo vytvorenom texte pohybovať, kopírovať a presúvať ho v rámci dokumentu.

    
  • Účastníci školenia Word - základy sa rovnako dozvedia:

   * ako vytvoriť tabuľku a jednoducho si ju vyplniť a prispôsobiť
   * ako pracovať s už vytvoreným dokumentom a tiež vytvoriť si nový dokument a uložiť si ho pod vhodným názvom na konkrétne miesto v počítači, príp. na USB kľúč a pod.
   * ako si dokument programu Word pripraviť na tlač.

    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Word - základy je určený pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prostredím a základnými nástrojmi najrozšírenejšieho textového programu a zároveň tak získať kvalitný základ pre jeho využívanie aj v prípadnej každodennej praxi.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • POPIS PROSTREDIA APLIKÁCIE MICROSOFT WORD
  • Ako bezpečne a rýchlo otvárať a ukladať súbory
  • Vytváranie nových súborov
  • Popis pracovného prostredia
  • Prepínanie sa medzi otvorenými dokumentmi
  • Možnosti prispôsobenia si pracovného prostredia
  • Používanie nástroja Lupa
  • ZÁKLADNÁ PRÁCA S TEXTOM VO WORDE
  • Ako vkladať do textu špeciálne znaky a symboly
  • Výber textu – znak, slovo, riadok, veta, odsek, celý text a nesúvislý výber
    
  • Úpravy napísaného textu – editovanie textu, mazanie textu
  • Krok späť
  • Možnosti kopírovania a presúvania textu v rámci dokumentu aj do iných dokumentov
    
  • FORMÁTOVANIE PÍSMA A ODSEKU
  • Vzhľad textu – veľkosť písma, typ písma, rez písma, farba písma
  • Zvýrazňovanie textu
  • Použitie horných a dolných indexov
  • Kopírovanie a vymazávanie formátov
  • Použitie odsekov
  • Nastavenie zarovnania textu
  • Zmena riadkovania odsekov
  • Použitie orámovania na text a odseky
  • Použitie nástroja Pravítko
  • Použitie automatických odrážok a číslovania na text
  • FORMÁTOVANIE STRANY
  • Ako nastaviť stránky dokumentov
  • Nastavenie veľkosti papiera, orientácia
  • Definovanie okrajov dokumentu
  • Automatické číslovanie strán
  • Hlavičky a päty v dokumentoch
  • Tvorba firemného hlavičkového papiera
  • TABUĽKY
  • Tvorba jednoduchej tabuľky
  • Spôsoby vkladania dát do tabuliek
  • Pridávanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • Zmena šírky stĺpcov a výšky riadkov
  • Nastavenie orámovania tabuliek
  • Zmena farby pozadia v tabuľkách
  • UKÁŽKA PRED TLAČOU A TLAČ
  • Ako pripraviť dokument na vytlačenie
  • Použitie ukážky pred tlačou
  • Nastavenie parametrov tlače – rozsah tlače, počet kópií, zoradenie kópií, počet strán na hárok
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú základné počítačové znalosti – zapnúť, vypnúť počítač, vedieť používať myš, a pod..
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena základného počítačového kurzu MS Word - základy zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Word - základy je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.
    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz MS Word - základy je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy MS Word  > kurz Word – základy

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
99,99 €
119,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

99,99 €
119,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. individuálny kurz

12 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Word - základy
Verejný kurz99,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../