logo

Kontaktujte nás

Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu zatiaľ nenašli odpoveď? Kontaktujte nás mailom, či telefonicky, požadované informácie radi doplníme.

kontakt

Ako na makrá v Exceli


Zvládnutie plnohodnotnej práce s makrami vyžaduje viac času ako len dobre preštudovanie tohto článku prípadne ďalšie googlenie. Ale je to dobrý štart k začiatku efektívnejšej práce v Microsoft Office, predovšetkým v prostredí Excel a Word v ktorom bežný užívatelia trávia veľa času Vám spolu s makrami výrazne uľahčí Vašu často krát mravčiu prácu. Makrá využijete všade tam, kde chcete svoju prácu zautomatizovať, či ulachčiť prácu svojim kolegom.

V článku vychádzam z bežných užívateľských príkazov – tie menej bežné som pre istotu popísal podrobnejšie. Popíšem oba spôsoby záznamu – absolútny (prepisovanie obsahu bunky) aj relatívny (pridávanie záznamov do novej tabuľky – vždy o riadok nižšie).  Pred samotným záznamom si ale skontrolujte svoje nastavenia:

 1. Zobrazenie pásu nástrojov Vývojár (Developer) – aktivuje sa cez Súbor/Možnosti na karte Pás s nástrojmi/Vývojar (File/Options/Ribbon/Developer). Platí pre verziu Office 2010 a 2013. V staršej verzii 2007 bola táto možnosť ukrytá na karte Obľúbene.

Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

 1. Keďže súbory s makrami sú štandardne blokovane – odporúčam skontrolovať aj nastavenie Zabezpečenia makra – odkaz nájdete na páse Vývojár.

Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

Pri štandardnom nastavení – Zakázať všetky makrá s oznámením – budete pri opätovnom otvorení súboru vyzvaný na povolenie obsahu. Od verzie 2007 je potrebné všetky súbory v ktorých vytvoríte makro uložiť pod typom súboru Zošit podporujúci makrá – xlsm. Aby ste na to nezabudli na záver odporúčam tak urobiť už na začiatku, inak hrozí, že o prácu s makrami prídete.

Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

No a teraz môžeme prejsť k samotnému praktickej ukážke. Stiahnite a otvorte si zošit v programe Excel.

Úloha 1. - vytvoriť na hárku možnosť prepnutia medzi dvomi jazykmi – anglickým a slovenským, tak aby mal užívateľ hárku na výber jazyk v ktorom sa bude tabuľka zobrazovať. Na túto úlohu môžeme použiť scenáre. Ak ste s nimi doteraz nepracovali zhrniem ich v krátkom postupe:

 1. Vyberte – označte bunky ktoré bude scenár prekladať (prvý stĺpec tabuľky).

 2. Prejdite na pás s nástrojmi Údaje/Analýza hypotéz/Scenáre/Pridať

 3. Vytvorte scenár slovensky:
  Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

 4. Potvrďte údaje do scenára:
  Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

 5. Pridajte ďalší scenár – anglicky. S tým, že zadáte už text v angličtine, napr.:
  Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

 6. Už teraz môžeme tieto preklady použiť pomocou voľby Zobraziť:
  Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

 7. Pre zjednodušenie si ale vytvoríme na toto prepínanie medzi jazykmi dve tlačidlá, ktorými budeme tieto jazyky voliť. Tlačidlá môžeme nakresliť veľmi jednoducho pomocou Vložiť/Tvary/Obdĺžnik

Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

Ak chcete prichytiť kreslené tvary o mriežku použite pri kreslení klávesu ALT. Následne tlačidlá naformátujte podľa Vašej predstavy napr. farebnou výplňou a doplňte text.

 1. Na sfunkčnenie tlačidiel budeme potrebovať zoznam príkazov, ktoré majú tlačidlá vykovať a tie zaznamenáme pomocou makrorekordéra, ktorý je na páse Vývojár. Po spustení záznamu sa zobrazí dialogové okno, v ktorom musíme zadať názov makra bez medzier a ideálne aj bez diakritiky. Napr.:
  Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

 2. Potom, už len preklikáme v Exceli známu postupnosť: Údaje/Analýza hypotéz/Správca scenárov/slovensky/Zobraziť a záznam zastavíme.

 3. Krok 9. zopakujeme aj s anglickým scenárom. Po vytvorení och makier sme pripravený ich priradiť ku nakresleným tlačidlám. Samotné priradenie sa robí pravým tlačidlom myšky po kliknutí na zvolený tvar a výberom voľby Priradiť makro.
  Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

 4. Následne už len vyskúšame, či sa nám makrá podarilo urobiť na prvý pokus. V prípade, že nie ponúkam na záver aj možnosť skopírovať si korektný záznam makra do prostredia VBA (ALT+F11):
  Sub slovensky_preklad()
  ActiveSheet.Scenarios("slovensky").Show
  End Sub
  Sub anglicky_preklad()
  ActiveSheet.Scenarios("anglicky").Show
  End Sub

 5. Prípadne, ak nemáte chuť robiť zásah do kódu v programe VBA, prikladáme aj samotný zošit s makrami.

Úloha 2. – pridať tlačidlo ktoré bude automaticky pridávať práve zapísaný záznam z jedného hárku do druhého, tak aby vždy vytvoril nový riadok tejto tabuľky. Pre jednoduchosť budem používať tieto názvy: prvý hárok s formulárom = formular, druhý hárok s tabuľkou na archiváciu = archiv.

A teraz k samotnému záznamu makra:

 1. Spustite záznam makra, tak ako v predchádzajúcej úlohe.

 2. Vyberte údaje z hárku formular, ktoré chceme archivovať (B1:B7)

 3. Zadajte príkaz kopírovať – CTRL + C

 4. Nastavte sa kurzorom do bunky A1 na hárku archiv.

 5. Na páse Vývojár prepnite na Použiť relatívne odkazy
  Počítačové kurzy a školenia IVIT - Excel makra

 6. Pomocou klávesovej kombinácie CTRL + šípka dolu sa nastavte do naposledy zapísaného záznamu a potom ešte stlačte samotnú šípku nadol, tak aby ste sa nastavili do najbližšieho voľného riadku v tabuľke. Toto je práve výhoda relatívneho odkazu, aj pri ďalšom zázname bude týmto spôsobom hľadať najbližší voľný riadok.

 7. Prilepte hodnoty a formáty čísel pomocou príkazu Prilepiť špeciálne s využitím voľby transponovať (otočí stĺpec údajov do údajového riadku).

 8. Vypnite Použiť relatívne odkazy a prejdite na hárok formulár.

 9. Vymažte údaje v stĺpci B a zastavte záznam makra.

 10. Vytvorte pre makro tlačidlo ako v predchádzajúcej úlohe a priraďte mu makro.

 11. Nezabudnite otestovať!

V prípade neuspechu prikladám aj kompletné riešenie oboch úloh.

Verím, že tymito krátkymi ukážkami práce s makrami v Exceli som vo Vás vzbudil aspoň čiastočne záujem o túto oblasť. V prípade, že by ste mali záujem budeme samozrejme veľmi radi ak by sme Vás mohli privítať aj osobne na našom školení Excel - makrá pre užívateľov.Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../