logo

Kontaktujte nás

Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu zatiaľ nenašli odpoveď? Kontaktujte nás mailom, či telefonicky, požadované informácie radi doplníme.

kontakt

Klávesové skratky pre Excel


Snáď kompletný zoznam klávesových skratiek použiteľných v programe Microsoft Office Excel. Otestovaný v anglickej verzii 2007, ale myslím, že použiteľný aj v iných verziách. Snáď som na nejakú nezabudol, ak áno dajte mi prosím vedieť na moju mailovú adresu fuska@ivit.sk. Kompletný zoznam klávesových kratiek pre slovenskú 2010 - link.

CTRL+SHIFT+( Zobrazenie všetkých skrytých riadkov v rámci výberu.
CTRL+SHIFT+) Zobrazenie všetkých skrytých stĺpcov v rámci výberu.
CTRL+SHIFT+& Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.
CTRL+SHIFT_ Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.
CTRL+SHIFT+~ Použitie formátu Všeobecné číslo.
CTRL+SHIFT+$ Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).
CTRL+SHIFT+% Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.
CTRL+SHIFT+^ Použitie formátu Exponenciálne číslo s dvomi desatinnými miestami.
CTRL+SHIFT+# Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.
CTRL+SHIFT+@ Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.
CTRL+SHIFT+! Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.
CTRL+SHIFT+* Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky (údajová oblasť ohraničená prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).
  Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke.
CTRL+SHIFT+: Zadanie aktuálneho času.
CTRL+SHIFT+" Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo na vzorcový panel.
CTRL+SHIFT+Plus (+) Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.
CTRL+Mínus (-) Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.
CTRL+; Zadanie aktuálneho dátumu.
CTRL+` Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v pracovnom hárku.
CTRL+' Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo na vzorcový panel.
CTRL+1 Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.
CTRL+2 Použitie alebo odstránenie tučného písma.
CTRL+3 Použitie alebo odstránenie kurzívy.
CTRL+4 Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.
CTRL+5 Použitie prečiarknutia.
CTRL+6 Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných symbolov pre objekty.
CTRL+8 Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu.
CTRL+9 Skrytie vybratých riadkov.
CTRL+0 Skrytie vybratých stĺpcov.
CTRL+A Výber celého pracovného hárka.
  Ak pracovný hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie aktuálna oblasť a riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie celý pracovný hárok.
  Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.
  Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+A sa vložia názvy argumentov a zátvorky.
CTRL+B Použitie alebo odstránenie tučného písma.
CTRL+C Kopírovanie vybratých buniek.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+C, po ktorom nasleduje ďalšie stlačenie kombinácie klávesov CTRL+C, sa zobrazí Schránka.
CTRL+D Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.
CTRL+F Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.
  Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F4 sa zopakuje posledná akcia Hľadať.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.
CTRL+G Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.
  Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.
CTRL+H Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.
CTRL+I Použitie alebo odstránenie kurzívy.
CTRL+K Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.
CTRL+N Vytvorenie nového, prázdneho zošita.
CTRL+O Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+O sa vyberú všetky bunky obsahujúce komentáre.
CTRL+P Zobrazenie dialógového okna Tlačiť.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.
CTRL+R Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.
CTRL+S Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.
CTRL+T Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.
CTRL+U Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+U sa prepína medzi rozbalením a zbalením vzorcového panela.
CTRL+V Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.
  Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL+ALT+V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v pracovnom hárku alebo v inom programe.
CTRL+W Zatvorenie vybratého okna zošita.
CTRL+X Vystrihnutie vybratých buniek.
CTRL+Y Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.
CTRL+Z Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+Z sa použije príkaz Späť alebo príkaz Znova na vrátenie späť alebo obnovenie poslednej automatickej opravy po zobrazení inteligentných značiek automatických opráv.
F1 Zobrazenie pracovnej tably Excel – Pomocník.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania Microsoft Office Fluent (používateľské rozhranie)..
  Stlačením kombinácie klávesov ALT+F1 sa vytvorí graf údajov v aktuálnom rozsahu.
  Stlačením kombinácie klávesov ALT+SHIFT+F1 sa vloží nový pracovný hárok.
F2 Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni na vzorcový panel.
  Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F2 sa zobrazí okno Ukážka pred tlačou.
F3 Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov.
  Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.
F4 Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.
F5 Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.
  Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F5 sa obnoví veľkosť vybratého okna zošita.
F6 Prepínanie medzi pracovným hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených pracovných hárkoch (ponuka Zobraziť, príkaz Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi tablami.
  Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F6 sa prepína medzi pracovným hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

 Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../