logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

PHP - základy

Dvojdňový počítačový kurz PHP – základy je praktickým úvodom do programovania v jazyku PHP, ktorý je jedným z najpoužívanejších programovacích jazykov v súčasnosti, prioritne zameranom na vytváranie dynamických webových stránok a webových aplikácií.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 203,99 € 2 x 6 vh FM 183,59 € 03. a 05.11. 23.10. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni/12 vh
  • štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
    vrátane 60 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Absolvovaním počítačového kurzu PHP – základy:
   Získate znalosti pre samostatnú tvorbu jednoduchých a často používaných skriptov v PHP a pre spracovanie HTML formulárov pri tvorbe dynamických webových stránok,

   Budete vedieť rozlíšiť rôzne typy údajov a dozviete sa, ako si uľahčiť tvorbu dynamických webových stránok a webových aplikácií využitím bohatých knižníc, ktoré sú k dispozícií,

   Spoznáte základné princípy objektovo orientovaného  programovania, ktoré môžete ďalej využiť a rozvíjať pri ďalších programovacích jazykoch ako Java, C ...

    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz PHP - základy tvorby dynamických WWW stránok je určený pre začínajúcich programátorov webových stránok a aplikácií, ktorí s tvorbou webov len začínajú, zároveň sa zaujímajú o možnosť tvorby modernejších dynamických riešení založených na PHP.

   PHP je voľne dostupný a zároveň je jedným z najpoužívanejších skriptovacích jazykov pracujúcich na strane servera, ktorý je určený v prvom rade pre vytváranie dynamických webových strán a webových aplikácií. Je implementovaný na takmer všetkých platformách vrátane Windows a tiež celej rady Linux/Unix..

    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ÚVOD DO PHP
  • účel a využitie jazyka PHP
  • rozdiel medzi PHP a HTML - princípy dynamických stránok
  • čo je to skriptovací jazyk (rozdiel medzi skriptovaním na strane klienta a skriptovaním na strane servera)
    
  • základné vlastnosti jazyka PHP a jeho porovnanie s inými jazykmi
    
  • syntax jazyka PHP
  • prvá aplikácia na výpis textu na obrazovku
  • príkaz EXCHO, formátovanie kódu
  • INŠTALÁCIA A KONFIGURÁCIA V SYSTÉME WINDOWS
  • čo je potrebné pre tvorbu aplikácií v PHP
  • inštalácia PHP a MySQL databázy a popis možných problémov
    
  • otestovanie správnosti inštalácie
  • VLOŽENIE KÓDU PHP DO (X)HTML
  • princíp vkladania skriptu do HTML stránok
  • PREMENNÉ
  • lokálne a globálne premenné
  • názvy premenných a práca s premennými
  • ukladanie hodnôt do premenných
  • vlastné funkcie, vstupné a výstupné premenné
  • platnosť hodnoty premennej
  • POLE
  • čo je to pole a k čomu sa používa
  • indexované a asociatívne pole
  • inicializácia poľa
  • funkcie pre prácu s poľom
  • OPERÁTORY
  • matematické operátory
  • logické operátory (and, or, xor, !, &&, II)
  • logické hodnoty TRUE, FALSE, NEZNÁMA
  • priorita operátorov
  • PODMIENKY
  • čo sú to podmienky a k čomu v PHP slúžia
  • príkazy: if, elseif, else
  • vetvenie programov pomocou príkazov if a switch
  • príkazy AND, OR
  • CYKLY A VETVENIE
  • konštrukcia jazyka
  • vetvenie cyklov
  • príkazy cyklov: FOR, WHILE, DO...WHILE
  • praktické využitie cyklov
  • FUNKCIE V PHP
  • rozdiel medzi procedúrou a funkciou
  • typy funkcií v PHP
  • vlastné a vstavané funkcie
  • vytváranie a volanie užívateľských funkcií
  • vstupné parametre funkcií
  • PRÁCA SO SÚBORMI
  • čítanie zo súboru
  • zápis do súboru
  • príkazy na vloženie zdrojového súboru PHP na určité miesto v inom súbore – include, require
    
  • ostatné funkcie pre prácu so súbormi – kopírovanie, premiestňovanie, mazanie
    
  • PRÁCA S FORMULÁRMI
  • tvorba formulárov v jazyku HTML
  • prvky HTML formulárov (pre užívateľský vstup a odoslanie)
  • metódy odoslania formulára – GET a POST
  • kontrola údajov na strane servera - skripty overovania zadávaných údajov vo formulári
    
  • spracovanie formulára
  • ZÁVER
  • základy práce s databázou MySQL
  • pripojenie MySQL databázy
  • FTP protokol a odborná diskusia s lektorom
  • Cookies
  • spracovateľské sedenia
 • Požadované vstupné vedomosti
  • vyžaduje sa bežná znalosť práce s PC,
  • vyžadujú sa základné znalosti práce s HTML kódom zodpovedajúce obsahu kurzu Tvorba WWW – HTML základy, získané praxou, prípadne absolvovaním daného kurzu,
    
  • výhodou je základná znalosť syntax jazyka SQL (príkazy, select, insert).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu PHP základy zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT nie je súčasťou tohto počítačového kurzu.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz PHP – základy je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 

www.ivit.sk > kurzy Programovanie > kurz PHP - základy

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
169,99 €
203,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

169,99 €
203,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. individuálny kurz

12 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

PHP - základy
Verejný kurz169,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../