logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

PowerPoint - mierne pokročilý

Poćítačový kurz PowerPoint - mierne pokročilý oboznámi účastníkov s rôznymi možnosťami programu PowerPoint, ktoré môžu účastníci použiť pri vytváraní svojich prezentácií.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Čas
výučby
Objednať
ON-LINE 71,99 € 2 x 3 vh on-line 62,99 € 23. - 24.11. 13:00-15:30 objednať
Nitra 71,99 € 1 x 6 vh FM - -

-

objednať
Žilina 107,99 € 1 x 6 vh FM - - - objednať
Košice 131,99 €
1 x 6 vh
FM
- - - objednať
Bratislava 95,99 € 1 x 6 vh FM - - - objednať
FIREMNÉ
u zákazníka
...
dohodou
... ...
dohodou
-
objednať

INFORMÁCIE O REALIZÁCIÍ POČÍTAČOVÝCH ŠKOLENÍ V AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ:

» Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme boli nútení dočasne pozastaviť realizáciu všetkých verejných školení !
Nové termíny verejných školení zverejníme hneď, ako to situácia opäť dovolí.

» Aj naďalej však realizujeme UZATVORENÉ FIREMNÉ ŠKOLENIA v priestoroch zákazníkov za prísneho dodržania epidemiologických opatrení:

    • malé - bezpečné skupiny s počtom 5 účastníkov + 1 lektor
    • dezinfekcia rúk a rúška sú povinné
    • predpísané 2 m rozostupy medzi účastníkmi ...           

» V aktuálnej situácii sme pre Vás pripavili aj množstvo interaktívnych ON-LINE školení s lektorom naživo, ktoré môžete absolvovať v rámci verejných skupín alebo tiež ako uzatvorené firemné školenia pre zamestnancov svojej spoločnosti:

    • uzatvorené firemné online školenia >>>
    • verejné /otvorené/ on-line školenia pre firmy i jednotlivcov >>>

V Nitre dňa 16.10.2020


» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 1 deň/6 vh
  • štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
    vrátane 60 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • účastníci počítačového kurzu MS PowerPoint - mierne pokročilý
   sa naučia vytvoriť prezentáciu s využitím rôznych objektov v PowerPointe,

    
  • naučia sa pripraviť podklady k prezentácií,  
    
  • oboznámia sa s rôznymi možnosťami uloženia pripravených prezentácií... 
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • PRACOVNÉ PROSTREDIE POWERPOINTU
  • Popis prostredia programu PowerPoint
  • Nastavenie prostredia
  • Možnosti použitia prezentácii PowerPointu
  • Spôsoby zobrazenia snímok a ich využitie
  • TVORBA A ÚPRAVA PREZENTÁCIÍ
  • Tvorba prezentácie na základe šablóny
  • Spôsoby pohybu v existujúcich prezentáciách
  • Vkladanie poznámok do prezentácií
  • VKLADANIE NOVÝCH SNÍMOK
  • Zmena rozloženia na existujúcich snímkach
  • Využitie dizajnéra
  • Zmena poradia vložených snímok
  • Kopírovanie snímok
  • Číslovanie snímok
  • FORMÁTOVANIE VŠETKÝCH SNÍMOK
  • Motív prezentácie a farebné schémy
  • Úloha predlohy pre dizajn snímok
  • Využitie štýlov
  • Formát pozadia snímok
  • Uloženie vlastného motívu
  • OBSAH SNÍMOK - TEXT
  • Vytvorenie základnej osnovy pomocou prehľadu
  • Formátovanie textu
  • Viacúrovňové odrážky
  • Rôzne spôsoby vloženia textu do prezentácie (textové pole, text v tvare, wordArt, kreslenie)
    
  • VKLADANIE OBJEKTOV DO PREZENTÁCIE
  • Spôsoby vkladania jednoduchých tabuliek
  • Základy práce s tabuľkami v MS PowerPoint
  • Tvorba jednoduchých grafov
  • Vkladanie obrázkov a ClipArtov do snímok
  • Použitie SmartArt grafiky
  • Prilepenie údajov z programu MS Excel
  • PRÁCA S OBJEKTAMI
  • Rôzne spôsoby výberu objektov
  • Nástroj Tabla výberu
  • Automatické zarovnávanie objektov na snímke
  • Nastavenie veľkosti a pozície objektov
  • Úpravy objektov pomocou galérie štýlov
  • Zoskupovanie objektov
  • PREZENTAČNÝ MOD
  • Základné animácie pre 2D a 3D objekty
  • Kopírovanie animácií
  • Prechody medzi snímkami
  • Klávesové skratky a pomoc pri prezentovaní
  • Zobrazenie pre prezentujúceho
  • SPÔSOBY ULOŽENIE PREZENTÁCIE
  • Uložiť prezentáciu ako show
  • Uloženie do pdf súboru
  • Uloženie ako obrázkovú prezentáciu
  • Vytvorenie fotoalbumu
  • Vytvorenie šablóny prezentácie
  • TLAČ PREZENTÁCIÍ
  • Nastavenie hlavičky a päty snímok
  • Zobrazenie ukážky pred tlačou
  • Nastavenie vlastností tlače
  • Tlač poznámok
  • Tlač podkladov z prezentácie
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz MS PowerPoint - mierne pokročilý je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom na základnej úrovni a chcú si rozšíriť znalosti o možnostiach programu pre jeho efektívne využívanie v každodennej praxi.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú základné znalosti práce s PowerPointom, ako je vkladanie snímok, základné úpravy textov, vkladanie obrázkov a podobne
   Vítané sú znalosti práce s programom Excel (grafy), pre absolvovanie školenia však nie sú podmienkou.
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu MS PowerPoint - mierne pokročilý:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu PowerPoint - mierne pokročilý je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor).

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz MS PowerPoint - mierne pokročilý je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy MS PowerPoint > kurz PowerPoint - mierne pokročilý

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
59,99 €
71,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

6 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

59,99 €
71,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

6 h. individuálny kurz

6 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

PowerPoint - mierne pokročilý
Verejný kurz59,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../