logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

PowerPoint pre pokročilých

Počítačový kurz PowerPoint pre pokročilých kladie dôraz na efektívne využitie nástrojov a funkcií programu PowerPoint za účelom vedieť vytvárať a spravovať pokročilé prezentácie.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Čas
výučby
Objednať
ON-LINE 83,99 € 2 x 3 vh on-line 73,49 01. - 02.12. 13:00-15:30 objednať
Nitra 83,99 € 1 x 6 vh FM - - - objednať
Žilina 119,99 1 x 6 vh FM - - - objednať
Košice 143,99 €
1 x 6 vh
FM
- - - objednať
Bratislava 119,99 € 1 x 6 vh FM   - - objednať
FIREMNÉ
u zákazníka
...
dohodou
... ...
dohodou
-
objednať

INFORMÁCIE O REALIZÁCIÍ POČÍTAČOVÝCH ŠKOLENÍ V AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ:

» Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme boli nútení dočasne pozastaviť realizáciu všetkých verejných školení !
Nové termíny verejných školení zverejníme hneď, ako to situácia opäť dovolí.

» Aj naďalej však realizujeme UZATVORENÉ FIREMNÉ ŠKOLENIA v priestoroch zákazníkov za prísneho dodržania epidemiologických opatrení:

    • malé - bezpečné skupiny s počtom 5 účastníkov + 1 lektor
    • dezinfekcia rúk a rúška sú povinné
    • predpísané 2 m rozostupy medzi účastníkmi ...           

» V aktuálnej situácii sme pre Vás pripavili aj množstvo interaktívnych ON-LINE školení s lektorom naživo, ktoré môžete absolvovať v rámci verejných skupín alebo tiež ako uzatvorené firemné školenia pre zamestnancov svojej spoločnosti:

    • uzatvorené firemné online školenia >>>
    • verejné /otvorené/ on-line školenia pre firmy i jednotlivcov >>>

V Nitre dňa 16.10.2020


» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 1 deň/6 vh
  • štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
    vrátane 60 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • účastníci počítačového kurzu MS PowerPoint pre pokročilých
   sa naučia:

    
  • vytvárať dynamcké prepojenia na iné programy,
    
  • onastavit vlastnosti prezentácie podľa vlastnej potreby,
    
  • pracovať s rôznymi objektami v PowerPoint
    
  • vytvárať zaujímavé efekty pre vytvorenie kreatívnych prezentácií
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz PowerPoint pre pokročilých je určený pre užívateľov so základnými znalosťami práce v prezentačnom programe Microsoft PowerPoint, ktorí sa chcú naučiť naplno využívať jeho možnosti.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • NÁVRH PREZENTÁCIE
  • Metodika návrhu rozsiahlejších prezentácií
  • Použitie snímok z iných prezentácií
  • Použitie osnovy na vytvorenie snímok
  • Vytvorenie sumáru z prezentácie, zo sekcie
  • VÝSTUPY PREZENTÁCIE
  • Balík prezentácie pre CD a jeho použitie
  • Vytvorenie videa z prezentácie
  • Rozloženie prezentácie ako samostatné obrázky
  • Vytvorenie dynamických podkladov pre program Word
  • REVÍZIA A KONTROLA
  • Opätovná kontrola prezentácie
  • Porovnanie a zlučovanie prezentácií
  • Používanie komentárov
  • Jazyková kontrola prezentovania s Trénerom prezentácie (Presenter Coach) PowerPoint online
    
  • PREDLOHA SNÍMKY
  • Funkcia predlohy
  • Rozdiel medzi motívom a predlohou
  • Typy predlôh (snímka, podklady, poznámky)
  • Vytvorenie vlastných rozložení na snímkach
  • Grafické prvky v predlohe
  • Nastavenie animácií v predlohe
  • ŠABLÓNA
  • Vytvorenie šablóny dokumentu
  • Rozdiel medzi predlohou, šablónou a motívom
  • PRÁCA S OBJEKTAMI
  • Použitie nástroja Tabla výberu
  • Pokročilá práca s tvarmi – vlastné tvary a ikony, 3D objekty
  • Pokročilá práca s obrázkami
  • Použitie písania
  • Zmena nastavenia textu v tvaroch
  • Pokročilé nastavenia objektov SmartArt
  • Úpravy objektov pomocou galérie štýlov
  • PREPOJENIE
  • Vložené objekty z programu Excel (tabuľka, graf)
  • Vkladanie objektov – rozdiel medzi Vložiť a Vložiť špeciálne
  • Dynamické prepojenie objektov
  • Hypertextové odkazy
  • Tlačidlá akcie/ akcie
  • PRÁCA SO ZVUKOM A VIDEOM
  • Vkladanie multimediálnych objektov do prezentácie a pravidlá práce s nimi
    
  • Možnosti nastavenia
  • Vytvorenie hovoreného slova v prezentácii
  • Vytvorenie automatických titulkov
  • ZLEPŠENIE VZHĽADU PREZENTÁCIE
  • Nástroje programu PowerPoint (Vyhľadávanie, Návrh dizajnu)
  • Doplnky programu PowerPoint
  • ANIMÁCIE A PRECHODY
  • Animácia písania
  • Kombinovanie animácií
  • Použitie prechodu Morph
  • Kontrola časovania
  • PREZENTAČNÝ MOD
  • Zoom počas prezentácie
  • Vlastné prezentácie
  • Nastavenia vlastnosti prezentácie
  • Skryté snímky
  • SPRÁVA PREZENTÁCIE
  • Nastavenia prostredia
  • Kontrola kompatibility súboru
  • Zabezpečenie súboru
  • Digitálny podpis
  • Možnosti zdieľania súboru
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti práce s programom PowerPoint získanými účasťou na školení PowerPoint – mierne pokročilý, prípadne zrovnateľné znalosti získané praxou.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu PowerPoint pre pokročilých:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu PowerPoint pre pokročilých je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor).

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz PowerPoint pre pokročilých je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  


www.ivit.sk > kurzy MS PowerPoint > kurz PowerPoint pre pokročilých

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
69,99 €
83,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

6 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

69,99 €
83,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

6 h. individuálny kurz

6 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

PowerPoint pre pokročilých
Verejný kurz69,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../