logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Word pre pokročilých (online)

Dvojdňový počítačový kurz Word pre pokročilých oboznámi účastníkov s princípmi pokročilej práce pri tvorbe a spracovaní rozsiahlejších dokumentov, s vytváraním a používaním formulárov, s možnosťami vkladania objektov a dynamických prepojení, s možnosťami zabezpečenia dát vo Worde a tiež s využitím hromadnej korešpondencie.

Ako a kde momentálne školíme?

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, v ktorej sa práve nachádzame, realizujeme firemné uzatvorené a tiež verejné školenia pre firmy i jednotlivcov prevažne interaktívnou online formou s lektorom naživo.  


Spôsob
výučby
Cena
€/osoba
Rozsah Akciová
cena
Termíny
realizácie
2021
Čas
realizácie
ONLINE 189,59 € 3 x 6 vh 151,67 € 27. - 29.09. 09:00 - 15:00

Ceny sú uvedené s DPH. / Štandardný rozsah prezenčného školenia Word pokročilý = 16 vh.


ONLINE ŠKOLENIA = 2 hodiny navyše zdarma a 20% zľava

» k online školeniu pridávame 2 hodiny navyše zdarma 
   rozsah online školenia Word pokročilý 
18 vh (3 x 6 vh/deň)

    (vrátane 15 min. prestávky v rámci dňa, vh = vyučovacia hodina = 45 min.)

» štandardný rozsah prezenčného školenia = 2 dni (16 vh)   
  • štandardný čas výučby: od 08:30 do 15:45 hod.
     (vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok)


   Doplňujúce info:
   • verejné /otvorené/ online školenia pre firmy i jednotlivcov >>>    
   • uzatvorené firemné online školenia >>>
   • prezenčné školenia pre firmy i jednotlivcov >>>


» Bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
 
   Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD. Ing. Marek FÚSKA 
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Word pre pokročilých je určený pre skúsenejších používateľov programu Microsoft Word, ktorí sa chcú naučiť naplno využívať jeho možnosti a vedieť vytvárať a spravovať rozsiahle dokumenty na profesionálnej úrovni..
    
 • Podrobná OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
  • ŠTÝLY
  • Ako zrýchliť a zjednodušiť formátovanie rozsiahlych dokumentov využitím štýlov
    
  • Použitie rozšírenej ponuky štýlov pre odsek a znak
  • Zobrazenie štruktúry dokumentu
  • Zmena vlastností štýlov pre odsek a znak
  • Tvorba vlastných štýlov
  • Výber všetkých výskytov štýlu v texte
  • Automatická aktualizácia štýlov
  • Automatické nahradenie jedného štýlu iným
  • Nastavenie automatického zalamovania textu pomocou štýlov
  • Princípy dedičnosti vlastností štýlov
  • Zrýchlenie práce so štýlmi nastavením klávesových skratiek
    
  • VKLADANIE ODKAZOV
  • Vkladanie poznámok pod čiarou a koncových poznámok do textu
  • Vkladanie popisov a automatického číslovania vkladaných objektov do textu (obrázky, tabuľky, grafy a pod.)
    
  • Automatická aktualizácia údajov v texte pomocou krížových odkazov
    
  • Tvorba registra pojmov s automatickým odkazom na príslušné stránky
    
  • Automatické vytvorenie obsahu dokumentu
  • Automatické vytvorenie zoznamu vložených objektov (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) s odkazom na príslušné stránky
    
  • VKLADANIE OBJEKTOV
  • Vkladanie, použitie a úprava komentárov
  • Práca s automatickým textom
  • Vloženie polí pre dátum a čas s automatickou aktualizáciou
  • Sprehľadnenie navigácie v dokumente pomocou záložiek
  • Vkladanie obsahu súborov do iných súborov
  • Ako vložiť zvuk, videoklip a ďalšie objekty do textu a možnosti ich použitia
    
  • Vkladanie hypertextových odkazov
    
  • TVORBA ROZSIAHLYCH DOKUMENTOV
  • Princípy a pravidlá návrhu a správy rozsiahlych dokumentov
  • Praktické využitie zobrazenia osnovy dokumentu pre návrh štruktúry
    
  • Rýchle presúvanie blokov textu pomocou osnovy
  • Zmena úrovní štýlov textu v osnove
  • Zobrazenie len vybraných úrovní štýlov textu
  • Zobrazovanie a skrývanie detailov v osnove
  • Využitie možnosti rozdeľovania dokumentov pre zrýchlenie práce s množstvom textu
    
  • Tvorba hlavného a vnorených dokumentov
  • Vzájomné previazanie vnorených dokumentov s hlavným dokumentom
    
  • Jednotná správa a aktualizácia štýlov v hlavnom a vnorených dokumentoch
    
  • Automatická tvorba obsahu hlavného aj vnorených dokumentov
  • DYNAMICKÉ PREPOJENIA
  • Ako si ušetriť čas pri práci s údajmi a miesto na počítači použitím dynamických prepojení
    
  • Vkladanie dynamických prepojení z Wordu do Wordu
  • Vkladanie dynamických prepojení z iných aplikácií do Wordu a naopak
    
  • Organizácia a správa dynamických prepojení
  • SEKCIE A FORMULÁRE
  • Sekcie, ich význam a použitie
  • Tvorba sekcií v dokumente
  • Nastavenie rôzneho obsahu hlavičky a päty pre jednotlivé sekcie dokumentu
    
  • Zmena globálnych vlastností dokumentu pre vybrané sekcie – veľkosť stránky, orientácia, okraje a pod.
    
  • Využitie sekcií pre ochranu dokumentov
  • Využitie sekcií pre prácu s formulármi
  • Ako zjednodušiť zadávanie vstupných údajov pomocou formulárov
    
  • Na čo treba dávať pozor pri tlačení formulárov
  • OCHRANA DOKUMENTOV
  • Možnosti zabezpečenia údajov v prostredí Wordu
  • Bezpečnosť na úrovni súboru – nastavenie prístupového hesla, odporúčanie na čítanie, automatická záloha súborov, ochrana osobných údajov
    
  • Zabezpečenie dokumentu pred neoprávnenými zmenami
  • Zabezpečenie ochrany pred makrovírusmi
  • Bezpečnosť na úrovni sekcií
  • Obmedzenia formátovania a úprav dokumentu
  • Definovanie výnimiek zabezpečenia
  • REVÍZIA DOKUMENTOV
  • Použitie nástroja Sledovanie zmeny pre korekcie a pripomienkovanie obsahu dokumentov
    
  • Aktivovanie režimu sledovania zmien
  • Zobrazenie návrhu opráv v dokumente
  • Rýchle vyhľadávanie opráv
  • Prijatie a odmietnutie navrhovaných zmien
  • Použitie tably revízií dokumentov
  • PRÁCA S POLIAMI
  • Automatizácia úloh v dokumentoch použitím polí
  • Vkladanie rôznych typov polí a ukážky ich praktického využitia
  • Zmena zobrazenia polí (obsah, kód)
  • Aktualizácia hodnôt polí
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti na stredne pokročilej úrovni práce s Wordom (na úrovni tém kurzu Word – mierne pokročilý, príp. porovnateľné vedomosti získané praxou).
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Word pre pokročilých sa oboznámite s princípmi pokročilej práce pri tvorbe a spracovaní rozsiahlých dokumentov
  • naučíte sa vytvárať a používať formuláre
  • naučíte sa do dokumentu vkladať rôzne objekty a dynamické prepojenia
  • budete vedieť zabezpečiť dáta vo Worde na rôznych úrovniach
  • spoznáte princípy práce s hromadnou korešpondenciou
    
 • Čo zahŕňa cena online kurzu
  • cena počítačového kurzu Word pre pokročilých zahŕňa:

   Príklady v elektronickej podobe
   Účastníci kurzu získajú pred školením sadu príkladov (zadaní pre účastníkov kurzu) v elektronickej podobe, ktoré im budú slúžiť ako prípadové štúdie v priebehu samotnej výučby a tiež pre svoje samoštúdium po školení.  

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý bude účastníkom školenia odovzdaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • ONLINE FORMA
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate prostredníctvom aplikácie Teams od spoločnosti Microsoft alebo aplikácie Webex od spoločnosti Cisco. 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » k online školeniu, na ktoré ste prihlásený sa môžete pripojiť buď cez e-mail pozvánku, ktorú Vám pred školením zašleme, alebo cez Váš účet v aplikácií, pokiaľ ju nainštalovanú máte.

    

  • PREZENČNÁ FORMA
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » prebieha v priestoroch dodávateľa a každý z účastníkov bude mať pre svoju samostantú prácu pripravený notebook s externou myšou a klávesnicou

    
  • firemné počítačové školenie 
   » školenia realizované v  priestoroch zákazníkov zabezpečíme potrebnou výpočtovou technikou.

   » momentálne disponujeme 4 mobilnými učebňami (notebooky & dataprojektor), zabezpečenie väčšiny firemných školení (v závislosti od požadovaného softvéru) si tak zo strany našich zákazníkov vyžaduje zaobstarať si iba dostatočne veľkú miestnosť pre školenie (kanceláriu či zasadačku) vybavenú stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Súvisiace IT kurzy
 • Firemné IT kurzy v priestoroch vašej spoločnosti
  • Preferujete školenia šité na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti?

   Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek..

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<

    

contact usprint this
8
20,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 31,60 €
126,39 €
151,67 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. intenzívny kurz

157,99 €
189,59 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

157,99 €
189,59 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. individuálny kurz

18 h. uzavretý firemný kurz

Absolvovaním ONLINE LIVE ŠKOLENIA získate nasledovné bonusy:

 • 2 vyučovacie hodiny navyše a zadarmo

 • 20% zľavu z ceny prezenčného školenia

 • školenie absolvujete z pohodlia domova či kancelárie

 • školenie je interaktívne – lektor obratom zodpovie Vaše otázky

Porovnanie cien:

Word pre pokročilých (online)
Last minute126,39 €+ viac
Verejný kurz157,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../