logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Access - základy tvorby databáz

Dvojdňový počítačový kurz Access – základy tvorby databáz oboznámi účastníkov s databázovým programom MS Access, s jeho nástrojmi a základnými postupmi tvorby databáz v tomto programe.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2019
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 167,99 € 2 x 8 vh FM - G 142,50 € 08. - 09.07. 28.06. objednať
Žilina 179,99 € 2 x 8 vh FM 159,00 € 17. - 18.06. 31.05. objednať
Košice 234,00 €
2 x 8 vh
FM 209,99 € 24. - 25.06. 14.06. objednať
Bratislava 179,99 € 2 x 8 vh FM 159,00 € 24. - 25.06. 14.06. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií (1. polrok 2019): 
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 dni/16 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
      Jaroslav PORUBSKÝ    Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Access - základy tvorby databáz spoznáte základné princípy tvorby databáz, naučíte sa používať a navrhovať základné databázové objekty, vkladať a upravovať údaje, vytvárať formuláre, vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov a dotazov, ako aj vytvárať jednoduché tlačové zostavy.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ÚVOD DO RELAČNÝCH DATABÁZ
  • Čo je databáza
  • Prečo MS Access?
  • ÚVOD DO MS ACCESS
  • Popis základných pojmov
  • Popis prostredia MS Access
  • Popis jednotlivých objektov databáz
  • Pohybovanie sa medzi objektmi databázy
  • Využitie pomocníka programu Access
  • PRÁCA S TABUĽKAMI
  • Zásady vytvárania tabuliek
  • Návrhové zobrazenie
  • Popis typov údajov a vlastností polí
  • Primárny kľúč, indexy
  • Import údajov z externého zdroja
  • Export tabuliek do programu MS Excel
  • RELÁCIE MEDZI TABUĽKAMI
  • Metodika tvorby relačných vzťahov
  • Typy relačných vzťahov a pravidlá ich použitia
  • Definovanie vzťahov
  • Vytváranie a úprava relácií
  • Referenčná integrita
  • PRÁCA S ÚDAJOVÝM HÁRKOM
  • PRÁCA S VÝBEROVÝMI DOTAZMI
  • Účel a využitie výberových dotazov
  • Vytváranie výberových dotazov
  • Definovanie kritérií a obmedzujúcich podmienok pre zobrazenie údajov
  • Použitie kritérií pre číselné, dátumové aj textové polia
  • Definovanie logických podmienok AND, OR, NOT
  • Používanie klauzuly LIKE a zástupných znakov
  • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
  • Výber údajov z jednej i z viacerých tabuliek
  • Prehľadávanie viacerých tabuliek
  • Podrobný a súhrnný dotaz
  • Výpočty v dotazoch a použitie základných funkcií
  • PRÁCA S FORMULÁRMI
  • Úvod do formulárov
  • Režimy zobrazenia formulárov
  • Tvorba jednoduchých formulárov
  • Prehľad dostupných ovládacích prvkov
  • Základné vlastností formulárov
  • Skrývanie a zobrazovanie prvkov formulárov
  • Praktické využitie rôznych typov formulárov
  • Grafická úprava formulárov
  • PRÁCA SO ZOSTAVAMI
  • Štruktúra a využitie zostáv
  • Metodika tvorby jednoduchých zostáv
  • Výber zdrojových údajov pre tvorbu zostáv
  • Zoraďovanie/zoskupovanie údajov v zostave
  • Spôsoby formátovania zostáv
  • Režimy zobrazenia zostáv
  • SPOLUPRÁCA S PROGRAMAMI MS OFFICE
  • DISKUSIA O VYUŽITÍ MS ACCESS V PRAXI
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Access - základy tvorby databáz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť s nástrojmi programu MS Access a spoznať princípy tvorby databáz v tomto programe.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vyžadujú sa základné znalosti práce s programom Word a Excel (získané absolvovaním kurzov Word - základy a Excel - základy, prípadne porovnateľné zdatnosti získané praxou).
    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Access - základy tvorby databáz zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia Access základy získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Access základy je aj študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Access - základy tvorby databáz je možné zrealizovať nasledovnými formami:
   
   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave, v Žiline a v Košiciach (viac info >>>).
   
   Uzavreté firemné školenie 
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).
   
   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou
   
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 

www.ivit.sk > kurzy MS Access > kurz Access - zaklady tvorby databaz

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
139,99 €
167,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

139,99 €
167,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Access - základy tvorby databáz
Verejný kurz139,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 2. polrok 2018

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../