logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Access - pokročilý

Trojdňový počítačový kurz Access – pokročilý je zameraný na zvládnutie pokročilých nástrojov programu Access a tiež na zvládnutie pokročilých techník pri tvorbe a správe relačných databáz v tomto programe.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 359,99 € 3 x 8 vh FM 314,99 16. - 18.12. 04.12. objednať
Žilina 419,99 € 3 x 8 vh FM 377,99 21. - 23.12. 04.12. objednať
Košice 455,99 €
3 x 8 vh
FM 398,99 11. - 13.11. 30.10. objednať
Bratislava 419,99 € 3 x 8 vh FM 377,99 02. - 04.12. 20.11. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 3 dni/24 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Access pokročilý sa oboznámite s tvorbou a s používaním zložitejších dotazov,
    
  • osvojíte si postupy na tvorbu efektívnych a užívateľsky príjemných formulárov a zostáv, vrátane nadštandardných ovládacích prvkov a grafov,
    
  • naučíte sa vytvárať parametrické zostavy, ktoré sa budú dynamicky generovať podľa aktuálneho nastavenia vo formulári,
    
  • zoznámite sa s makrami, naučíte sa vytvárať a vhodne používať rôzne akcie makier,
    
  • ďalej sa naučíte základné postupy na administráciu a zabezpečenie databáz.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Access pokročilý je určený pre všetkých skúsených užívateľov programu Microsoft Access, ktorí už ovládajú tento program na úrovni kurzu Access - základy,
    
  • pre užívateľov, ktorí chcú vylepšiť vzhľad, správanie, výkon a stabilitu svojej databázy,
    
  • pre tých, čo sa chcú naučiť vytvárať zložitejšie a efektívnejšie dotazy pre získavanie dát,
    
  • pre tých, čo chcú tvoriť užívateľsky príjemné formuláre, dynamicky generované parametrické zostávy,
    
  • pre tých, ktorí sa chcú naučiť postupy pre administráciu a zabezpečenie databázy, vytvárať a používať makrá,
    
  • pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť s nástrojmi programu MS Access a spoznať princípy tvorby databáz v tomto programe.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • ZOPAKOVANIE DȎLEŽITÝCH DATABÁZOVÝCH POJMOV
  • Relácie
  • Referenčná integrita
  • Kaskádový update, delete
  • Primárne kľúče, indexy
  • NÁVRH DATABÁZOVÝCH APLIKÁCIÍ
  • Pravidlá optimalizácie databáz na výkon a veľkosť databázy
  • Analýza vstupov a výstupov modelu
  • TVORBA TABULIEK
  • Zásady správneho návrhu tabuliek pre modely typu 1:n a m:n
  • Tvorba vlastných masiek číselných formátov polí
  • Definovanie vstupnej masky
  • Nastavenie overovacích pravidiel pre polia a tabuľku
  • Definovanie primárnych kľúčov pre jedno a viac polí tabuľky
  • IMPORT A EXPORT DÁT
  • Možnosti vzájomnej výmeny dát medzi aplikáciami
  • Najčastejšie problémy spojené s importom dát a ukážky ich riešenia
    
  • Dynamické importovanie dát a výhody jeho použitia
  • Možnosti priameho pripojenia sa na podnikové databázy pomocou definovania ODBC prístupu
    
  • POKROČILÉ DOTAZOVACIE TECHNIKY
  • Typy dotazov a možnosti ich použitia
  • Podrobná práca s výberovými dotazmi
  • Numerická analýza dát pomocou výberových a krížových dotazov
  • Praktické využitie spájacích (UNION) dotazov
  • Aktualizačné dotazy – aktualizácia hodnôt v tabuľkách
  • Vytváracie dotazy – vytváranie nových tabuliek
  • Pridávacie dotazy – vkladanie dát z iných tabuliek
  • Odstraňovacie dotazy – princípy efektívneho odstraňovania údajov
    
  • Odstraňovanie chýb v dotazoch
  • Optimalizácia na zvýšenie výkonu dotazov
  • POKROČILÁ TVORBA FORMULÁROV
  • Ovládacie prvky na formulároch (zoznamy, tlačidlá, kalendáre, karty,...)
    
  • Formuláre s podformulárom
  • Predávanie hodnôt medzi formulármi
  • Dodatočné výpočty na formulároch
  • Formuláre s grafmi
  • POKROČILÁ PRÁCA SO ZOSTAVAMI
  • Návrh zostáv pre modely typu 1:n a m:n
  • Príprava zdroja dát pre zostavy
  • Synchronizácia dát medzi zostavami a formulármi
  • Pokročilé techniky zoskupovania a zoraďovania údajov v zostavách
    
  • Použitie funkcií a tvorba vlastných vzorcov a výpočtov v zostavách
    
  • MAKRÁ
  • Automatizácia pomocou makier
  • Najpoužívanejšie akcie makier
  • Definovanie klávesových skratiek pre databázu
  • Podmienky v makrách
  • Skupiny makier
  • ADMINISTRÁCIA DATABÁZY
  • Prepojenie tabuliek z iných zdrojov, administrácia prepojení
  • Vytvorenie MDE súboru
  • Nastavenie prostredia Access, nastavenie možnosti databáze
  • Nastavenie Po štarte… (otvorenie databázy)
  • ZÁVEREČNÉ ÚPRAVY DATABÁZY
  • Správa a údržba databázy
  • Oprava chýb a komprimácia databázy
  • Šifrovanie databázy
  • Nastavenie vlastností spustenia databázy
  • Tlač projektovej dokumentácie
  • Analýza výkonu databázy
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vyžaduje sa dobrá užívateľská znalosť programu MS Access, znalosť databázovej terminológie (relácie, typy relácií, primárny a cudzí kľúč, referenčná integrita), základná znalosť vytvárania a používania dotazov, formulárov a zostáv v tomto programe.
   Znalosť programovania je vítaná, nie je však podmienkou.


    
 • Čo zahŕňa (nezahŕňa) cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Access pokročilý zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Študijný materiál ku kurzu Access pokročilý nie je súčasťou tohto počítačového kurzu.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz MS Access pokročilý je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy MS Access > kurz Access - pokročilý
 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
299,99 €
359,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

24 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

299,99 €
359,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

24 h. individuálny kurz

24 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Access - pokročilý
Verejný kurz299,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../