logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel - kontingenčné tabuľky pre pokročilých

Počítačový kurzy Excel – kontingenčné tabuľky pre pokročilých je vhodný pre všetkých, ktorí ovládajú základné princípy práce s kontingenčnými tabuľkami a chcú si svoje doterajšie vedomosti rozšíriť o znalosti práce s pokročilými nástrojmi kontingenčných tabuliek.
Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní aj bez znalosti programovania uskutočniť rozsiahle analýzy údajov a prehľadne ich prezentovať.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 107,99 € 1 x 8 vh FM 94,49 02.12. 20.11. objednať
Žilina 143,99 € 1 x 8 vh FM 129,59 19.11. 06.11. objednať
Košice 155,99 €
1 x 8 vh
FM 136,49 19.11. 06.11. objednať
Bratislava 143,99 € 1 x 8 vh FM 129,59 € 26.11. 13.11. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 1 deň/8 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci počítačového kurzu Excel kontingenčné tabuľky pre pokročilých získajú pokročilé znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami a naučia sa vytvárať komplexné analýzy z dátových excelovských tabuliek alebo iných dátových súborov.
    
  • Po absolvovaní pokročilého počítačového kurzu Excel kontingenčné tabuľky budete vedieť ako uplatniť pravidlá pri zoskupovaní, filtrovaní a usporadúvaní údajov v kontingenčnej tabuľke, ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku z viacerých zdrojov a nastaviť vlastnosti jej správania.
    
  • Rovnako budete schopní aj bez znalosti programovania uskutočniť rozsiahle analýzy údajov a zároveň sa naučíte prehľadne prezentovať spracovávané údaje.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel – kontingenčné tabuľky pre pokročilých je určený pre skúsených používateľov Excelu, ktorí už s kontingenčnými tabuľkami pracujú, tzn. vedia vytvoriť kontingenčné tabuľky s viacerými sumarizačnými funkciami a zaujímajú sa o ďalšie možnosti využitia alebo automatizácie výpočtov pomocou kontingenčných tabuliek.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • PRÁCA S KONTINGENČNOU TABUĽKOU - OPAKOVANIE
  • Kontrola údajov pred analýzou
  • Vytvorenie základnej kontingenčnej zostavy
  • Zmena súhrnnej funkcie
  • Typy zobrazenia kontingenčnej tabuľky
  • VYTVORENIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY Z VIACERÝCH TABULIEK POMOCOU DÁTOVÉHO MODELU
   (OD MS EXCEL 2013)

    
  • Vytvorenie dátového modelu medzi tabuľkami v zošite
  • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky z dátového modelu
  • Funkcia jedinečného počtu v kontingenčnej tabuľke
  • Alternatíva - Využitie funkcie Vlookup
  • FORMÁTOVANIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY
  • Vytvorenie vlastného formátu kontingenčnej tabuľky
  • Nastavenie prednastaveného rozloženie tabuľky (2016)
  • Použitie podmieneného formátu
  • Zobrazenie hodnôt bez údajov
  • Odstránenie starých položiek
  • Opakovanie popisov (2013)
  • PREZENTÁCIA ČÍSELNÝCH ÚDAJOV V KONTINGENČNÝCH TABUĽKÁCH
    
  • Premenovanie a formátovanie polí a položiek
  • Zoskupovanie údajov – dátumové, číselné, textové
  • Rôzne dátumové zoskupenia pre dve kontingenčné tabuľky
  • VÝPOČTY V KONTINGENČNEJ TABUĽKE
  • Práca s poľami v dátovej oblasti
  • Celkové súčty a čiastočné súhrny
  • Možnosti výpočtov v medzisúčtoch
  • Využitie vlastnosti zobrazenie „zobraziť ako ...“
  • Výpočtové polia a výpočtové položky
  • Rôzne možností nastavenia pre údajové výpočtové polia
   – percentá, počty
    
  • Výpočet jedinečných hodnôt (dátový model)
  • Výpočet za fiškálny rok
  • Výpočty nadväzujúce na kontingenčnú tabuľku –GETPIVOTDATA
    
  • ZORAĎOVANIE A FILTROVANIE ÚDAJOV V KONTINGENČNÝCH TABUĽKÁCH
    
  • Zoraďovanie údajov s využitím vlastných zoznamov
  • Filtrovanie s využitím zástupných symbolov
  • Viacnásobné filtre
  • Zobrazenie celkového súčtu bez ovplyvnenia filtra
  • Vytvorenie zostáv na základe poľa vo filtri zostavy
  • KONFIGURÁCIA MOŽNOSTÍ KONTINGENČNEJ TABUĽKY
  • Uloženie údajov s rozložením tabuľky
  • Povolenie hĺbkovej analýzy údajov
  • Aktualizácia tabuľky pri jej otvorení
  • Obnovenie údajov po stanovenom čase
  • Ochrana údajov a obmedzenia práce s kontingenčnou tabuľkou
  • VYTVÁRANIE A SPRÁVA ZDROJOVÝCH ÚDAJOV
  • Identifikácia a zmena platných zdrojov údajov
  • Tvorba zdrojových údajov z rozsahov s relačnými vzťahmi – dátový model 2013
    
  • Tvorba zdrojových údajov pomocou dotazu (PowerQuery, Získaj a transformuj)
    
  • Konfigurácia kontingenčných tabuliek nad externým zdrojom údajov
    
  • Automatické zabezpečenie synchronizácie importovaných údajov
  • Eliminácia duplicít po importe údajov
  • PREDSTAVENIE NÁSTROJOV BI V EXCELI – ČASOVÁ REZERVA
  • zapnutie doplnkov (add-ins) v Exceli
  • Power Query - nástroj na pripojenie údajov a ich transformáciu
  • Power Pivot - nástroj na pokročilú prácu s údajmi v kontingenčných tabuľkách
    
  • Power View - nástroj na vizualizáciu údajov primárne určený pre Power Pivot
    
  • Power Map - nástroj na vizualizáciu v 3d pre geografické a časové údaje
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami na úrovni kurzu Excel - kontingenčné tabuľky - základy, príp. porovnateľné vedomosti získané praxou.
    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel kontingenčné tabuľky pre pokročilých zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou kurzu Excel kontingenčné tabuľky pre pokročilých je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý bude účastníkom školenia odovzdaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.


    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Excel kontingenčné tabuľky pre pokročilých je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre, príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave, v Žiline a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 

www.ivit.sk > kurzy MS Excel > kurz Excel kontingenčné tabuľky pre pokročilých

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
89,99 €
107,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

89,99 €
107,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Excel - kontingenčné tabuľky pre pokročilých
Verejný kurz89,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../