logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel - kontingenčné tabuľky pre pokročilých

Počítačový kurzy Excel – kontingenčné tabuľky pre pokročilých je vhodný pre všetkých, ktorí ovládajú základné princípy práce s kontingenčnými tabuľkami a chcú si svoje doterajšie vedomosti rozšíriť o znalosti práce s pokročilými nástrojmi kontingenčných tabuliek.
Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní aj bez znalosti programovania uskutočniť rozsiahle analýzy údajov a prehľadne ich prezentovať.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2024
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
07.
jún
od 08:30
do 15:45
8 vh
(1 x 8 vh)
126,00 € 113,40 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy MS Excel v Nitre >>>

    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy MS Excel >>>

    
 • Obsahová náplň školenia
  • PRÁCA S KONTINGENČNOU TABUĽKOU - OPAKOVANIE
  • Kontrola údajov pred analýzou
  • Vytvorenie základnej kontingenčnej zostavy
  • Zmena súhrnnej funkcie
  • Typy zobrazenia kontingenčnej tabuľky
  • VYTVORENIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY Z VIACERÝCH TABULIEK POMOCOU DÁTOVÉHO MODELU
   (OD MS EXCEL 2013)

    
  • Vytvorenie dátového modelu medzi tabuľkami v zošite
  • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky z dátového modelu
  • Funkcia jedinečného počtu v kontingenčnej tabuľke
  • Alternatíva - Využitie funkcie Vlookup
  • FORMÁTOVANIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY
  • Vytvorenie vlastného formátu kontingenčnej tabuľky
  • Nastavenie prednastaveného rozloženie tabuľky (2016)
  • Použitie podmieneného formátu
  • Zobrazenie hodnôt bez údajov
  • Odstránenie starých položiek
  • Opakovanie popisov (2013)
  • PREZENTÁCIA ČÍSELNÝCH ÚDAJOV V KONTINGENČNÝCH TABUĽKÁCH
    
  • Premenovanie a formátovanie polí a položiek
  • Zoskupovanie údajov – dátumové, číselné, textové
  • Rôzne dátumové zoskupenia pre dve kontingenčné tabuľky
  • VÝPOČTY V KONTINGENČNEJ TABUĽKE
  • Práca s poľami v dátovej oblasti
  • Celkové súčty a čiastočné súhrny
  • Možnosti výpočtov v medzisúčtoch
  • Využitie vlastnosti zobrazenie „zobraziť ako ...“
  • Výpočtové polia a výpočtové položky
  • Rôzne možností nastavenia pre údajové výpočtové polia
   – percentá, počty
    
  • Výpočet jedinečných hodnôt (dátový model)
  • Výpočet za fiškálny rok
  • Výpočty nadväzujúce na kontingenčnú tabuľku –GETPIVOTDATA
    
  • ZORAĎOVANIE A FILTROVANIE ÚDAJOV V KONTINGENČNÝCH TABUĽKÁCH
    
  • Zoraďovanie údajov s využitím vlastných zoznamov
  • Filtrovanie s využitím zástupných symbolov
  • Viacnásobné filtre
  • Zobrazenie celkového súčtu bez ovplyvnenia filtra
  • Vytvorenie zostáv na základe poľa vo filtri zostavy
  • KONFIGURÁCIA MOŽNOSTÍ KONTINGENČNEJ TABUĽKY
  • Uloženie údajov s rozložením tabuľky
  • Povolenie hĺbkovej analýzy údajov
  • Aktualizácia tabuľky pri jej otvorení
  • Obnovenie údajov po stanovenom čase
  • Ochrana údajov a obmedzenia práce s kontingenčnou tabuľkou
  • VYTVÁRANIE A SPRÁVA ZDROJOVÝCH ÚDAJOV
  • Identifikácia a zmena platných zdrojov údajov
  • Tvorba zdrojových údajov z rozsahov s relačnými vzťahmi – dátový model 2013
    
  • Tvorba zdrojových údajov pomocou dotazu (PowerQuery, Získaj a transformuj)
    
  • Konfigurácia kontingenčných tabuliek nad externým zdrojom údajov
    
  • Automatické zabezpečenie synchronizácie importovaných údajov
  • Eliminácia duplicít po importe údajov
  • PREDSTAVENIE NÁSTROJOV BI V EXCELI – ČASOVÁ REZERVA
  • zapnutie doplnkov (add-ins) v Exceli
  • Power Query - nástroj na pripojenie údajov a ich transformáciu
  • Power Pivot - nástroj na pokročilú prácu s údajmi v kontingenčných tabuľkách
    
  • Power View - nástroj na vizualizáciu údajov primárne určený pre Power Pivot
    
  • Power Map - nástroj na vizualizáciu v 3d pre geografické a časové údaje
    
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 1 deň / 8 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci počítačového kurzu Excel kontingenčné tabuľky pre pokročilých získajú pokročilé znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami a naučia sa vytvárať komplexné analýzy z dátových excelovských tabuliek alebo iných dátových súborov.
    
  • Po absolvovaní pokročilého kurzu Excel kontingenčné tabuľky budete vedieť ako uplatniť pravidlá pri zoskupovaní, filtrovaní a usporadúvaní údajov v kontingenčnej tabuľke, ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku z viacerých zdrojov a nastaviť vlastnosti jej správania.
    
  • Rovnako budete schopní aj bez znalosti programovania uskutočniť rozsiahle analýzy údajov a zároveň sa naučíte prehľadne prezentovať spracovávané údaje.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel – kontingenčné tabuľky pre pokročilých je určený pre skúsených používateľov Excelu, ktorí už s kontingenčnými tabuľkami pracujú, tzn. vedia vytvoriť kontingenčné tabuľky s viacerými sumarizačnými funkciami a zaujímajú sa o ďalšie možnosti využitia alebo automatizácie výpočtov pomocou kontingenčných tabuliek.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami na úrovni kurzu Excel - kontingenčné tabuľky - základy, príp. porovnateľné vedomosti získané praxou.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu Excel zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz Excel je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
8
10,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 10,50 €
94,50 €
113,40 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

105,00 €
126,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

105,00 €
126,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 45,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Excel - kontingenčné tabuľky pre pokročilých
Last minute94,50 €+ viac
Verejný kurz105,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../