logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel - základy

Počítačový kurz Excel základy oboznámi účastníkov s princípmi práce so základnými nástrojmi programu Excel, ako sú predovšetkým tabuľky, vzorce a funkcie, grafy a možnosti tlače.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 71,99 € 1 x 8 vh G - LM 57,59 12.10. 09.10. objednať
Žilina 107,99 € 1 x 8 vh FM 97,19 10.11. 30.10. objednať
Košice 119,99 €
1 x 8 vh
FM 107,99 09.11. 30.10. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 1 deň / 8 vh
  • štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
    vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať: 

   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Ako sa prihlásiť na verejný počítačový kurz
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci kurzu Excel základy budú vedieť samostatne tvoriť a upravovať jednoduché tabuľky v prostredí MS Excel a osvoja si tiež jeden z najsilnejších nástrojov tohto programu, ktorým je práca so vzorcami a funkciami v prostredí MS Excel.
    
  • Po absolvovaní počítačového kurzu Excel základy budete tiež ovládať princípy tvorby a spracovania grafov a prípravy týchto grafov a tabuliek na ich vytlačenie. 
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel základy je určený pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prostredím a základnými nástrojmi najrozšírenejšieho tabuľkového programu a zároveň tak získať kvalitný základ pre jeho využívanie aj v prípadnej každodennej praxi.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • SPUSTENIE APLIKÁCIE A POPIS PROSTREDIA EXCEL
  • Spustenie a ovládanie programu MS Excel
  • Vysvetlenie základných pojmov
    - zošit, hárok, bunka
    - pole názvov, vzorcový panel, názvy riadkov, stĺpcov a buniek
    - stavový riadok

    
  • Pohybovanie sa v hárku, medzi hárkami i medzi súbormi
  • Možnosti prispôsobenia pracovného prostredia
  • Používanie nástroja Lupa
  • Návrat vykonaných akcií
  • PRÁCA SO SÚBORMI
  • Vytváranie nových súborov a ich uloženie
  • Otvorenie už existujúcich súborov
  • Zabránenie zmenám v konečnej verzii súboru
  • ZÁKLADNÁ PRÁCA S HÁRKAMI
  • Vytvorenie nového hárku
  • Premenovanie a odstránenie existujúceho hárku
  • Kopírovanie a presun hárkov
  • ZÁKLADY PRÁCE S TABUĽKAMI V EXCELI
  • Výber (označovanie) a pohyb v súvislej i nesúvislej oblasti buniek
    
  • Vkladanie (písanie) textu, čísel a dátumov do buniek
  • Tvorba jednoduchých radov a dynamické dopĺňanie údajov
  • Kopírovanie a vkladanie obsahu buniek v rámci hárku i medzi hárkami
    
  • Vymazávanie obsahu buniek
  • Úprava obsahu buniek
  • Úprava výšky riadkov a šírky stĺpcov
  • Vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • VZORCE A FUNKCIE V EXCELI
  • Tvorba základných vzorcov (základne matematické operácie, tvorba odkazov na bunky)
    
  • Štandardné funkcie (SUM, AVERGE, COUNT, MIN, MAX)
  • Kopírovanie vzorcov a funkcií
  • Použitie rýchlej analýzy k vytvoreniu vzorcov (2013)
  • FORMÁTOVANIE TABULIEK
  • Možnosti nastavenia požadovaného vzhľadu tabuliek
  • Formátovanie obsahu buniek (vlastnosti písma, zarovnanie údajov, farba písma a pozadia)
    
  • Nastavenie požadovaného formátu číselných hodnôt (formát meny, počet desatinných čísel, percentuálna hodnota)
    
  • Formátovanie orámovania  tabuľky
  • Automatický formát tabuliek s využitím motívov
  • Možnosti vymazávania nastaveného formátu buniek
  • PRÁCA S ÚDAJMI V TABUĽKE
  • Zoradenie údajov v tabuľke podľa jedného údaju
  • Filtrovanie údajov v tabuľke pomocou jednoduchého filtra
  • Použitie riadka súčtu
  • TVORBA A ÚPRAVA GRAFU
  • Základné princípy tvorby grafu
  • Výber typu grafu
  • Formátovanie grafu pomocou automatických štýlov
  • Zmena rozsahu dát pre graf, filtrovanie v grafe
  • Zmena typu, veľkosti a umiestnenia grafu
  • Vytvorenie a úprava nadpisu grafu
  • Pridanie mriežky, legendy, popisov a tabuľky údajov do grafu
  • Možnosti premiestnenia grafu
  • PRÍPRAVA NA TLAČ A TLAČENIE
  • Výber oblasti na tlač (graf, tabuľka, hárok)
  • Kontrola súboru pred tlačou (náhľad)
  • Nastavenie výšky a šírky okrajov stránky
  • Zmena orientácie stránky (na výšku, na šírku)
  • Nastavenie počtu kópií
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú základné počítačové znalosti.
   Ovládanie práce s klávesnicou, myškou, činnosti spojené s operačným systémom Windows.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor),  
   » pre zabezpečenie väčšiny firemných školení v priestoroch zákazníka je tak potrebná len dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel - základy zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Excel základy je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz Excel - základy je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 

www.ivit.sk > kurzy MS Excel > kurz Excel – základy

 

contact usprint this
1
20,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 12,00 €
47,99 €
57,59 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

59,99 €
71,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

50,00 €
60,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

Excel - základy
59,99 €
71,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Excel - základy
Last minute47,99 €+ viac
Verejný kurz59,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../