logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel - základy

Počítačový kurz Excel základy oboznámi účastníkov s princípmi práce so základnými nástrojmi programu Excel, ako sú predovšetkým tabuľky, vzorce a funkcie, grafy a možnosti tlače.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2024
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
10.
jún
od 08:30
do 15:45
8 vh
(1 x 8 vh)
102,00 € 86,70 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy MS Excel v Nitre >>>


    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy MS Excel >>>

    
 • Obsahová náplň školenia
  • SPUSTENIE APLIKÁCIE A POPIS PROSTREDIA EXCEL
  • Spustenie a ovládanie programu MS Excel
  • Vysvetlenie základných pojmov
    - zošit, hárok, bunka
    - pole názvov, vzorcový panel, názvy riadkov, stĺpcov a buniek
    - stavový riadok

    
  • Pohybovanie sa v hárku, medzi hárkami i medzi súbormi
  • Možnosti prispôsobenia pracovného prostredia
  • Používanie nástroja Lupa
  • Návrat vykonaných akcií
  • PRÁCA SO SÚBORMI
  • Vytváranie nových súborov a ich uloženie
  • Otvorenie už existujúcich súborov
  • Zabránenie zmenám v konečnej verzii súboru
  • ZÁKLADNÁ PRÁCA S HÁRKAMI
  • Vytvorenie nového hárku
  • Premenovanie a odstránenie existujúceho hárku
  • Kopírovanie a presun hárkov
  • ZÁKLADY PRÁCE S TABUĽKAMI V EXCELI
  • Výber (označovanie) a pohyb v súvislej i nesúvislej oblasti buniek
    
  • Vkladanie (písanie) textu, čísel a dátumov do buniek
  • Tvorba jednoduchých radov a dynamické dopĺňanie údajov
  • Kopírovanie a vkladanie obsahu buniek v rámci hárku i medzi hárkami
    
  • Vymazávanie obsahu buniek
  • Úprava obsahu buniek
  • Úprava výšky riadkov a šírky stĺpcov
  • Vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • VZORCE A FUNKCIE V EXCELI
  • Tvorba základných vzorcov (základne matematické operácie, tvorba odkazov na bunky)
    
  • Štandardné funkcie (SUM, AVERGE, COUNT, MIN, MAX)
  • Kopírovanie vzorcov a funkcií
  • Použitie rýchlej analýzy k vytvoreniu vzorcov (2013)
  • FORMÁTOVANIE TABULIEK
  • Možnosti nastavenia požadovaného vzhľadu tabuliek
  • Formátovanie obsahu buniek (vlastnosti písma, zarovnanie údajov, farba písma a pozadia)
    
  • Nastavenie požadovaného formátu číselných hodnôt (formát meny, počet desatinných čísel, percentuálna hodnota)
    
  • Formátovanie orámovania  tabuľky
  • Automatický formát tabuliek s využitím motívov
  • Možnosti vymazávania nastaveného formátu buniek
  • PRÁCA S ÚDAJMI V TABUĽKE
  • Zoradenie údajov v tabuľke podľa jedného údaju
  • Filtrovanie údajov v tabuľke pomocou jednoduchého filtra
  • Použitie riadka súčtu
  • TVORBA A ÚPRAVA GRAFU
  • Základné princípy tvorby grafu
  • Výber typu grafu
  • Formátovanie grafu pomocou automatických štýlov
  • Zmena rozsahu dát pre graf, filtrovanie v grafe
  • Zmena typu, veľkosti a umiestnenia grafu
  • Vytvorenie a úprava nadpisu grafu
  • Pridanie mriežky, legendy, popisov a tabuľky údajov do grafu
  • Možnosti premiestnenia grafu
  • PRÍPRAVA NA TLAČ A TLAČENIE
  • Výber oblasti na tlač (graf, tabuľka, hárok)
  • Kontrola súboru pred tlačou (náhľad)
  • Nastavenie výšky a šírky okrajov stránky
  • Zmena orientácie stránky (na výšku, na šírku)
  • Nastavenie počtu kópií
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 1 deň / 8 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » pridávame 1 hod. navyše a zdarma 
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Absolventi kurzu Excel základy sa naučia samostatne tvoriť a upravovať jednoduché tabuľky v prostredí MS Excel a osvoja si tiež jeden z najsilnejších nástrojov tohto programu, ktorým je práca so vzorcami a funkciami v prostredí MS Excel.
    
  • Absolvovaním kurzu Excel základy si osvojíte tiež princípy tvorby a spracovania grafov a prípravy týchto grafov a tabuliek na ich vytlačenie. 
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel základy je určený pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prostredím a základnými nástrojmi najrozšírenejšieho tabuľkového programu a zároveň tak získať kvalitný základ pre jeho využívanie aj v prípadnej každodennej praxi.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú základné počítačové znalosti.
   Ovládanie práce s klávesnicou, myškou, činnosti spojené s operačným systémom Windows.

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu Excel zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz Excel je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
8
15,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 12,75 €
72,25 €
86,70 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

80,00 €
96,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

50,00 €
60,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

Excel - základy
80,00 €
96,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 30,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Excel - základy
Last minute72,25 €+ viac
Verejný kurz80,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../