logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel - základy (online)

Počítačový kurz Excel základy oboznámi účastníkov s princípmi práce so základnými nástrojmi programu Excel, ako sú predovšetkým tabuľky, vzorce a funkcie, grafy a možnosti tlače.

Ako a kde momentálne školíme?

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, v ktorej sa práve nachádzame, realizujeme firemné uzatvorené a tiež verejné školenia pre firmy i jednotlivcov prevažne interaktívnou online formou s lektorom naživo.  

FIREMNÉ prezenčné kurzy u zákazníkov kdekoľvek na Slovensku realizujeme individuálne za prísneho dodržania platných opatrení.


Spôsob
výučby
Cena
€/osoba
Rozsah Akciová
cena
Termíny
realizácie
2021
Čas
realizácie
ONLINE 83,99 € 2 x 4,5 vh 67,19 € 12. - 13.08. 08:30 - 12:15

Ceny sú uvedené s DPH /Štandardný rozsah tohto prezenčného školenia MS Excel = 8 vh.


ONLINE ŠKOLENIA = 1 hodina navyše zdarma a 20% zľava

» k online školeniu pridávame hodinu navyše zdarma 
   rozsah online školenia Excel základy 
9 vh (2 x 4,5 vh/deň)

    (vrátane 15 min. prestávky v rámci dňa, vh = vyučovacia hodina = 45 min.)

» štandardný rozsah prezenčného školenia = 1 deň (8 vh)   
  • štandardný čas výučby: od 08:30 do 15:45 hod.
     (vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok)


   Doplňujúce info:
   • verejné /otvorené/ online školenia pre firmy i jednotlivcov >>>    
   • uzatvorené firemné online školenia >>>
   • prezenčné školenia pre firmy i jednotlivcov >>>


» Bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
 
   Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD. Ing. Marek FÚSKA 
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel základy je určený pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prostredím a základnými nástrojmi najrozšírenejšieho tabuľkového programu a zároveň tak získať kvalitný základ pre jeho využívanie aj v prípadnej každodennej praxi.
    
 • Podrobná OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
  • SPUSTENIE APLIKÁCIE A POPIS PROSTREDIA EXCEL
  • Spustenie a ovládanie programu MS Excel
  • Vysvetlenie základných pojmov
    - zošit, hárok, bunka
    - pole názvov, vzorcový panel, názvy riadkov, stĺpcov a buniek
    - stavový riadok

    
  • Pohybovanie sa v hárku, medzi hárkami i medzi súbormi
  • Možnosti prispôsobenia pracovného prostredia
  • Používanie nástroja Lupa
  • Návrat vykonaných akcií
  • PRÁCA SO SÚBORMI
  • Vytváranie nových súborov a ich uloženie
  • Otvorenie už existujúcich súborov
  • Zabránenie zmenám v konečnej verzii súboru
  • ZÁKLADNÁ PRÁCA S HÁRKAMI
  • Vytvorenie nového hárku
  • Premenovanie a odstránenie existujúceho hárku
  • Kopírovanie a presun hárkov
  • ZÁKLADY PRÁCE S TABUĽKAMI V EXCELI
  • Výber (označovanie) a pohyb v súvislej i nesúvislej oblasti buniek
    
  • Vkladanie (písanie) textu, čísel a dátumov do buniek
  • Tvorba jednoduchých radov a dynamické dopĺňanie údajov
  • Kopírovanie a vkladanie obsahu buniek v rámci hárku i medzi hárkami
    
  • Vymazávanie obsahu buniek
  • Úprava obsahu buniek
  • Úprava výšky riadkov a šírky stĺpcov
  • Vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • VZORCE A FUNKCIE V EXCELI
  • Tvorba základných vzorcov (základne matematické operácie, tvorba odkazov na bunky)
    
  • Štandardné funkcie (SUM, AVERGE, COUNT, MIN, MAX)
  • Kopírovanie vzorcov a funkcií
  • Použitie rýchlej analýzy k vytvoreniu vzorcov (2013)
  • FORMÁTOVANIE TABULIEK
  • Možnosti nastavenia požadovaného vzhľadu tabuliek
  • Formátovanie obsahu buniek (vlastnosti písma, zarovnanie údajov, farba písma a pozadia)
    
  • Nastavenie požadovaného formátu číselných hodnôt (formát meny, počet desatinných čísel, percentuálna hodnota)
    
  • Formátovanie orámovania  tabuľky
  • Automatický formát tabuliek s využitím motívov
  • Možnosti vymazávania nastaveného formátu buniek
  • PRÁCA S ÚDAJMI V TABUĽKE
  • Zoradenie údajov v tabuľke podľa jedného údaju
  • Filtrovanie údajov v tabuľke pomocou jednoduchého filtra
  • Použitie riadka súčtu
  • TVORBA A ÚPRAVA GRAFU
  • Základné princípy tvorby grafu
  • Výber typu grafu
  • Formátovanie grafu pomocou automatických štýlov
  • Zmena rozsahu dát pre graf, filtrovanie v grafe
  • Zmena typu, veľkosti a umiestnenia grafu
  • Vytvorenie a úprava nadpisu grafu
  • Pridanie mriežky, legendy, popisov a tabuľky údajov do grafu
  • Možnosti premiestnenia grafu
  • PRÍPRAVA NA TLAČ A TLAČENIE
  • Výber oblasti na tlač (graf, tabuľka, hárok)
  • Kontrola súboru pred tlačou (náhľad)
  • Nastavenie výšky a šírky okrajov stránky
  • Zmena orientácie stránky (na výšku, na šírku)
  • Nastavenie počtu kópií
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú základné počítačové znalosti.
   Ovládanie práce s klávesnicou, myškou, činnosti spojené s operačným systémom Windows.

    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci kurzu Excel základy budú vedieť samostatne tvoriť a upravovať jednoduché tabuľky v prostredí MS Excel a osvoja si tiež jeden z najsilnejších nástrojov tohto programu, ktorým je práca so vzorcami a funkciami v prostredí MS Excel.
    
  • Po absolvovaní počítačového kurzu Excel základy budete tiež ovládať princípy tvorby a spracovania grafov a prípravy týchto grafov a tabuliek na ich vytlačenie. 
    
 • Čo zahŕňa cena online kurzu
  • cena počítačového kurzu Excel pre začiatočníkov zahŕňa:

   Príklady v elektronickej podobe
   Účastníci kurzu získajú pred školením sadu príkladov (zadaní pre účastníkov kurzu) v elektronickej podobe, ktoré im budú slúžiť ako prípadové štúdie v priebehu samotnej výučby a tiež pre svoje samoštúdium po školení.  

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Študijný materiál
   Súčasťou kurzu Excel - mierne pokročilý je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý bude účastníkom školenia odovzdaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • ONLINE FORMA
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate prostredníctvom aplikácie Teams od spoločnosti Microsoft alebo aplikácie Webex od spoločnosti Cisco. 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » k online školeniu, na ktoré ste prihlásený sa môžete pripojiť buď cez e-mail pozvánku, ktorú Vám pred školením zašleme, alebo cez Váš účet v aplikácií, pokiaľ ju nainštalovanú máte.

    

  • PREZENČNÁ FORMA
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » prebieha v priestoroch dodávateľa a každý z účastníkov bude mať pre svoju samostantú prácu pripravený notebook s externou myšou a klávesnicou

    
  • firemné počítačové školenie 
   » školenia realizované v  priestoroch zákazníkov zabezpečíme potrebnou výpočtovou technikou.

   » momentálne disponujeme 4 mobilnými učebňami (notebooky & dataprojektor), zabezpečenie väčšiny firemných školení (v závislosti od požadovaného softvéru) si tak zo strany našich zákazníkov vyžaduje zaobstarať si iba dostatočne veľkú miestnosť pre školenie (kanceláriu či zasadačku) vybavenú stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete.

    
 • Súvisiace IT kurzy
 • Firemné IT kurzy v priestoroch vašej spoločnosti
  • Preferujete školenia šité na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti?

   Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek..

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<

    

contact usprint this
10
20,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 14,00 €
55,99 €
67,19 € s DPH
Cena za jedného účastníka

9 h. intenzívny kurz

69,99 €
83,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

9 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

69,99 €
83,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

9 h. individuálny kurz

9 h. uzavretý firemný kurz

Absolvovaním ONLINE LIVE ŠKOLENIA získate nasledovné bonusy:

 • 1 vyučovaciu hodinu navyše a zadarmo

 • 20% zľavu z ceny prezenčného školenia

 • školenie absolvujete z pohodlia domova či kancelárie

 • školenie je interaktívne – lektor obratom zodpovie Vaše otázky

Porovnanie cien:

Excel - základy (online)
Last minute55,99 €+ viac
Verejný kurz69,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../