logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Project pre pokročilých

Počítačový kurz Project pre pokročilých oboznámi účastníkov s pokročilými nástrojmi aplikácie MS Project pre efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie rozsiahlych projektov.

Verejné počítačové kurzy

Termíny, akcie a zľavy

Miesto
realizácie
Cena
€/osoba
s DPH
Rozsah Akcia Akciová
cena

s DPH
Termíny
realizácie
2020
Akcia
platí
do
Objednať
Nitra 287,99 € 2 x 6 vh FM 259,19 03. - 04.12. 20.11. objednať
Žilina 311,99 2 x 6 vh FM 280,79 21. - 22.12. 04.12. objednať
Košice 359,99 € 2 x 6 vh
FM
323,99 19. - 20.11. 06.11. objednať
Bratislava 311,99 2 x 6 vh FM 280,79 € 03. - 04.12. 20.11. objednať

» prehľad ďalších termínov a akcií
    • verejné počítačové kurzy v Nitre >>>
    • verejné počítačové kurzy v Bratislave >>>
    • verejné počítačové kurzy v Žiline >>>
    • verejné počítačové kurzy v Košiciach >>>


» rozsah školenia: 2 deň/12 vh
  • štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
    vrátane 60 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
  • vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
 
  vaším prevádzkovým podmienkam

» bližšie informácie Vám radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať:
   Jaroslav PORUBSKÝ Marek FÚSKA
   • 0902 904 242 • 0905 748 348
   • 037 63 13 188 • 037 63 13 188
   • porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Project pre pokročilých sa na vzorovom projekte postupne osvojíte pokročilú prácu s úlohami, ako si nastaviť ich vzájomné väzby, ako korektne nastaviť priradenie zdrojov, pochopiť logiku výpočtu práce a ich vplyv na zmeny v termínoch projektu, ako vyriešiť preťaženosť zdrojov, skontrolovať náklady, uložiť smerný plán, aktualizovať a sledovať priebeh projektu,
    
  • následne si vyskúšate rôzne typy výstupov projektu, naučíte sa modifikovať a vytvárať zobrazenia, tabuľky a pole.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Project pokročilý je určený pre skúsených užívateľov programu MS Project, ktorí chcú spoznať pokročilé nástroje tohto programu a ich funkcionalitu.
    
 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • PLÁNOVANIE PROJEKTU
  • Ishikawov diagram a myšlienkové mapy
  • Formulácia projektu metódou logického rámca
  • POKROČILÁ PRÁCA S ÚLOHAMI
  • Nastavenie oneskorenia a predstihu úloh
  • Možnosti rozdelenia úloh
  • Obmedzenia a  konečné termíny úloh
  • Podrobná práca s opakovanými úlohami
  • Osnova projektu WBS a možnosti jej využitia
  • Vlastné pole Kód osnovy
  • Podrobná práca s Kritickou cestou - zvýraznenie kritickej cesty v projekte
    
  • POKROČILÁ PRÁCA SO ZDROJMI
  • Zmena kapacity zdrojov v čase
  • Tabuľky nákladových sadzieb - nastavenie hodinových sadzieb
  • Nastavenie výpočtu skutočných nákladov
  • Zobrazenie celkových nákladov zdrojov a nabiehania nákladov v čase
  • Techniky riešenia preťaženia zdrojov
  • Automatické vyrovnanie zdrojov
  • PRIRADENIE ZDROJOV
  • Pokročilé techniky priradenia zdrojov
  • Oneskorenie priradenia, zmena rozvrhu práce
  • Prepočítanie rozvrhu práce
  • Vplyv rozvrhu práce na dobu trvania a prácu
  • Priradenie zdrojov k úlohám rôznych typov
  • Pevné jednotky a riadenie úsilím
  • Pevná doba trvania a riadenie úsilím
  • Pevná práca a riadenie úsilím
  • RIADENIE MULTIPROJEKTOV
  • Techniky efektívneho riadenia viacerých projektov
  • Definovanie Fondu zdrojov a možnosti jeho využitia
  • Napojenie projektu na Fond zdrojov
  • Práca so zdieľanými projektmi
  • Úpravy fondu zdrojov
  • Odpojenie projektu z Fondu zdrojov
  • Tvorba Konsolidovaných projektov
  • Nastavenie väzby medzi vnoreným a hlavným projektom
  • Rýchle vytvorenie konsolidovaného projektu zo všetkých otvorených projektov
  • Riešenie konsolidácie projektov s rôznou menou
  • Vytvorenie väzby na úlohy v iných projektoch
  • Nastavenie zobrazenia a práca s externými väzbami
  • ANALÝZY A RIADENIE ÚDAJOV
  • PERT analýza – popis a možnosti jej použitia
  • Analýza Cash Flow, analýzy zdrojov a nákladov
  • Analýza vytvorenej hodnoty (EVA)
  • Analýza časovo usporiadaných dát
  • Používanie sieťových diagramov
  • Techniky riadenia rizík – projekty z nízkym rizikom, ľudský faktor
  • Definícia rizika, ocenenie a riadenie rizika, pracovný postup
  • FILTROVANIE A VLASTNÉ ZOBRAZENIA
  • Konfigurácia štandardných zobrazení
  • Definovanie vlastných kritérií zoraďovania údajov
  • Podrobné filtrovanie dát – definovanie vlastných filtrov
  • Podrobné zoskupovanie dát – definovanie vlastných kritérií
  • Tvorba vlastných zobrazení
  • Použitie nástroja Organizátor
  • Definovanie vlastných polí a nastavenie ich zobrazenia
  • TLAČENIE A PREZENTÁCIA ÚDAJOV
  • Nastavenie vlastností tlače výstupov
  • Práca so zostavami
  • Prehľad a použitie predpripravených zostáv
  • Vytvorenie vlastných zostáv
  • Práca s vizuálnymi zostavami
  • Prehľad a úprava dostupných vizuálnych zostáv
  • Vytvorenie novej šablóny vizuálnej zostavy
  • Export dát zostavy, kópia plánu ako obrázku
  • Vytlačenie plánu do súborov XPS a PDF
  • IMPORT A EXPORT DÁT
  • Možnosti importovania údajov z iných aplikácií
  • Import zdrojov z externých formátov
  • Export dát z Projectu do externých aplikácií
  • Odosielanie súborov elektronickou poštou
  • Tvorba vlastných šablón
  • OTÁZKY Z PRAXE A DISKUSIA
    
 • Termíny, rozsah a harmonogram výučby
  • Rozsah školenia: 2 dni / 12 vh x 45 min.
   (vh = vyučovacia hodina)


    

 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vhodné sú znalosti tém Excel pre pokročilých. Vyžadujú sa tiež vedomosti programu Microsoft Project na úrovni školenia Project - základy a praktické skúsenosti s týmto programom.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • cena počítačového kurzu MS Project pre pokročilých zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene verejných počítačových školení je zahrnuté občerstvenie pre ich účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.


   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu Project pokročilý je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je účastníkom školenia odovzdávaný v tlačenej forme.
   Študijný materiál je vypracovaný v slovenskom jazyku. 

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie - pre firmy i súkromné osoby:
   » bude realizované na technike dodávateľa
   » 
   každý z účastníkov bude mať k dispozícií notebook s externou myšou a klávesnicou pre samostatntú prácu

    
  • firemné počítačové školenie 
   » spoločnosť IVIT disponuje potrebnou výpočtovou technikou aj pre zabezpečenie firemných školení priamo v priestoroch zákazníkov,
   » k dispozícií sú naše mobilné počítačové učebne
      (notebooky & dataprojektor).

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Počítačový kurz MS Project pokročilý je možné zrealizovať nasledovnými formami:

   Verejné školenie
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie  
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie
   » od 1 osoby v termíne a čase vzájomnou dohodou


    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.


    
 • Súvisiace IT kurzy

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

 
www.ivit.sk > kurzy MS Project > kurz Project pre pokrocilych

 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
239,99 €
287,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

239,99 €
287,99 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. individuálny kurz

12 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Project pre pokročilých
Verejný kurz239,99 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../